«Електоральний вибір без порушень та маніпуляцій»: тренінг у Лозовій | Аналітичний центр «Обсерваторія демократії»

«Електоральний вибір без порушень та маніпуляцій»: тренінг у Лозовій

5 березня 2020 року в Молодіжному Хабі «PIXEL» міста Лозова Харківської області Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» у рамках проекту «Просування демократичного голосування в Східній Україні», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED), провів тренінг «Електоральний вибір без порушень та маніпуляцій». У ньому взяли участь представники громадськості міста, викладачі та студенти закладів вищої освіти, вчителі шкіл.

Лозова – найбільше місто у 179 виборчому окрузі, і 15 березня тут пройдуть проміжні вибори народного депутата. Головною спрямованістю тренінгу стало вдосконалення навичок учасників виявляти маніпуляції, незаконні та недемократичні форми ведення агітації, а також оцінювання рівня популізму передвиборних програм.

У першому блоці тренінгу п’ять команд учасників аналізували найчастіше вживані передвиборні маніпуляції та пропонували свої варіанти запобіжних заходів. Найбільш гостру реакцію викликали у учасників ті маніпуляції, які вони помітили в ході передвиборчої кампанії у своєму окрузі: «клонування» кандидатів, дискредитація конкурентів, «мімікрія» кольорової гами агітаційної продукції під найпопулярніші партії, персоналізація кандидатів (коли вони намагаються ототожнюватися з лідером своєї партії), а також вплив на електорат за допомогою соціологічних опитувань, «запрограмованих» на певний результат.

Серед запобіжних заходів щодо маніпуляцій, які запропонували команди спільним рішенням, була необхідність внесення законодавчих санкцій за явні маніпуляції, введення штрафів, а також посилення повноважень незалежних громадських спостерігачів. Одна з команд запропонувала поширити авторське право на партійну символіку та кольорову гаму, інша – знімати кандидатуру «маніпулятора» з виборів, третя – сформувати постійно діючу організацію експертів-спостерігачів за виборами з широкими повноваженнями, четверта – запозичити досвід іноземних держав з розвинутою демократією, а п’ята – обмежити обсяг виборчих фондів.

В ході інтерактиву другого блоку тренінгу команди запропонували власні критерії оцінки передвиборних програм на предмет виявлення популізму і шкалу оцінювання. Критерії популізму, які використали більшість команд для оцінки, включали: ідеологічну суперечливість, декларативність, надмірну емоційність. Деякі команди запропонували оригінальні критерії: перевірка наявності покрокового плану досягнення політичних цілей в програмі, конкретність цілей.

Під час презентацій шкали нарахування балів для визначення індексу популізму більшість команд зійшлися на доцільності використання п’ятибальної оцінки за кожним критерієм з подальшим обчисленням середнього балу. А одна з команд запропонувала «перевернуту» шкалу: чим більший рівень популізму за конкретним критерієм, тим вищий бал ставити (а не навпаки: 0 – за мінімальний популізм, а 5 – за найвищий його рівень). Обґрунтували це аналогією зі шкільними оцінками: щоб у виборців (які не обізнані з методикою) не склалося враження, що більший бал – значить краща програма.

В результаті застосування розроблених методик команди виявили, що індекси популізму у передвиборних програмах коливаються у діапазоні від середніх – до високих. У більшості програм спостерігається надмірна емоційна риторика, протиріччя між цілями та методами їх досягнення, велика кількість обіцянок без реальних планів їх виконання, формування іміджу політика, дуже далекого від реальності.

В підсумку, учасники зійшлися на думці, що передвиборна кампанія в їхньому окрузі характеризується наявністю великої кількості маніпулятивних технологій. А програми мають дуже далеке відношення до формату «політичного бізнес-плану» з конкретними покроковими стратегіями, якими вони насправді повинні бути, щоб відповідати потребам електорату та завданням розвитку регіону. Однак винні у цьому не лише політики, а й самі виборці, які не аналізують програми кандидатів, а сліпо вірять обіцянкам. Учасники зазначили, що тепер, після тренінгу, вони значно уважніше будуть ставитися до власного вибору під час голосування.

Опубліковано на порталі «Громадський простір».

Тренінг проведений у рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», що реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».