Фінансування програм сільських громад Харківської області-2021 | Center for Political Analysis «Observatory of Democracy»

Фінансування програм сільських громад Харківської області-2021

Остання група територіальних громад Харківської області, щодо якої Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив кількість запланованих до реалізації місцевих програм, заплановані суми їх фінансування та динаміку цих показників за перший квартал 2021 року, а також – те, які програми на 2021-й рік виявилися найдорожчими та оригінальними – це сільські громади.

Дослідження фінансування місцевих програм проведено за наданими у відкритому доступі (на офіційних сайтах громад) рішеннями сільрад про затвердження місцевих бюджетів та про останні зміни до них: у цих документах зафіксовані загальні суми на програми. Визначення кількості фінансованих з бюджетів програм на 2021-й рік здійснене за спеціальними додатками до цих рішень, у яких наводиться перелік програм та суми запланованих витрат на кожну.

Кількість програм та їх фінансування

У 11-ти з 13-ти сільських громад Харківської області є офіційні сайти (немає у Вільхівської та Липецької). Але наше попереднє дослідження показало, що майже половина цих сайтів характеризується низьким рівнем інформаційної відкритості щодо програм та рішень про бюджети: ці документи або не розмішуються зовсім, або публікуються частково. Як позначається така ситуація на доступі громадськості до даних щодо фінансування та кількості програм – відображено у інфографіці.

 

Джерело: офіційні сайти сільських громад. 

Повний пакет документів щодо фінансування місцевих програм розміщений на офіційних сайтах лише у 4-х громадах: Вільхуватській, Кіндрашівській, Олексіївській та Оскільській. А в інших громадах – документи оприлюднені частково або взагалі відсутні.

Так, жодних таких документів не розмістили на сайтах Біляївської, Куньєвської та Циркунівської громад. Тому недоступна інформація ані про кількість та назви програм, ані про розподіл коштів на них, ані про загальні суми на їх фінансування.

В Петропавлівській та Курилівській громадах не оприлюднені додатки до рішень про бюджет, отже неможливо визначити кількість програм. А самі рішення – розміщені частково. У Петропавлівській є рішення про затвердження бюджету, а про зміни – немає. У Курилівській – навпаки: рішення про зміни до бюджету є, а про затвердження бюджету  – не розмістили.

На сайтах Наталинської та Старовірівської громад рішення про бюджет також розміщені частково: у першій – є повна інформація щодо затвердження бюджету, а у другій – щодо останніх змін.

Заплановані суми фінансування та кількість програм в Наталинській громаді зафіксовані у Додатку 4 до рішення №99-VIII III сесії VIII скликання від 24.12.2020 р. (яким затверджувався бюджет). Щодо змін до бюджету – опубліковано рішення № 413-VІІІ VII сесії VIII скликання від 18.03.2021 р. З його тексту видно, що відбувся перерозподіл коштів. Але в рішенні не зазначено, якою стала загальна сума на місцеві програми після змін, а також не оприлюднено додатків до нього.

У Старовірівській громаді на сайті не розміщено рішень II сесії VIII скликання від 17.12.2020 р., на якій затверджувався бюджет-2021. Зміни до бюджету протягом січня – квітня вносилися неодноразово. Останні, опубліковані на сайті, – зафіксовані у рішенні №901 IX сесії VIII скликання від 1.04.2021 р., до якого розміщено додатки. Таким чином, доступною є лише остання, вже змінена інформація про кількість програм та їх фінансування, а первинної – немає.

В підсумку, показники кількості програм вдалося виявити у 6-ти громадах, а загальні суми на фінансування програм – у 8-ми.

Діапазон кількості програм в громадах – в межах помірних показників: найбільшу кількість зафіксовано у Старовірівській (згідно останніх змін до бюджету, їх тут – 10), а найменшу – у Вільхуватській (4 програми). У двох громадах (Наталинській та Олексіївській) – по 8 програм, і ще у двох (Кіндрашівській та Оскільській) – по 7.

Показники фінансування програм, які вдалося виявити, демонструють явну диспропорцію між сумою на програми у Наталинській громаді та усіма іншими. У Наталинській на програми запланували виділити 129,14 млн. грн., у другій за показником фінансування Старовірівській громаді – 15 млн. грн., а у інших 6-ти громадах суми ще менші: від 6,73 млн. грн. – до 2,8 млн. грн. У Наталинській сума більша, ніж у Старовірівській, у 8,6 разів, а від Курилівської (у якої показник фінансування програм – найменший з усіх) – сума Наталинської більша, ніж у 45 разів.

Особливо разючим виглядає розрив Наталинської громади з іншими з урахуванням того факту, що зафіксована в цій громаді сума – первинна, виділена сільрадою ще у грудні, згідно рішення про затвердження бюджету. Не виключено, що до квітня вона зросла ще більше. А показники більшості інших громад – зафіксовані вже з урахуванням змін до бюджетів і збільшення сум на програми.

Частково це пояснюється тим, що Наталинська громада має найбільші доходи бюджету серед усіх сільських громад (165,4 млн. грн., згідно рішення сільради про затвердження бюджету). На її території розташовані потужні підприємства нафтогазової промисловості, сільськогосподарського виробництва та торгівлі. Серед них найбільше економічне значення мають Хрестищенське відділення бурових робіт БУ «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування»; КВТТіСТ БУ «Укрбургаз» ПАТ «Укргазвидобування»; «УГВ-СЕРВІС»; УБМР «Укрспецбудмонтаж»; ПАОП «Промінь»; ТОВ «Красноградська овочева фабрика»; ТОВ «Укрнафтогазресурс»; ПП «Юкон Агро». Значна частка доходів місцевого бюджету формується за рахунок податкових надходжень з цих та інших підприємств, а також фізичних осіб (128,3 млн. грн.). Також громада отримує рентну плату за користування природними ресурсами, в тому числі – надрами для видобутку природного газу (4,8 млн. грн.).

На території Старовірівської громади (яку більш-менш коректно порівнювати з Наталинською за фінансуванням програм) також є 5 родовищ природного газу, і працюють підприємства ПАТ «Укргазвидобування». Але промисловість тут менш розвинута, доходи бюджету теж менші: навіть з урахуванням квітневих змін, вони становлять 109,87 млн. грн. А інші сільські громади області порівнюваних доходів не мають.

З іншого боку, така велика сума на програми в Наталинській громаді – наслідок того, що місцева влада вирішила освоїти більшу відсоткову частку бюджету саме у вигляді програм. Запланована сума на програми у Наталинській громаді складає 78,08% від доходів місцевого бюджету. У Старовірівській – всього 13,66%. А, наприклад, у Оскільській та  Вільхуватській – ще менше: відповідно 7,51% та 5,76 %.

Динаміка кількості та фінансування програм 

Сільські ради більшості громад не розмістили документів щодо бюджету повністю або частково, дані про зміни у фінансуванні та кількості програм протягом січня-квітня доступні для загалу на сайтах лише у Вільхуватській, Кіндрашівській, Олексіївській та Оскільській громадах. В усіх 4-х зафіксоване зростання кількості програм та сум на їх фінансування.

У Вільхуватській громаді  при затвердженні бюджету було заплановано профінансувати лише одну «Програму соціально-економічного розвитку громади на 2021 рік» у сумі 0,78 млн. грн. (Додаток 4 до рішення III сесії сільради VIII скликання №36-VIII від 24.12.2020 р. Згідно останніх змін до бюджету (Додаток 6 до рішення №205-VIII VІ сесії сільради VIII скликання  від 9.04.2021 р.), кількість програм зросла до 4-х, а їх фінансування збільшилось майже в 4 рази і зараз дорівнює 2,98 млн. грн.

Протягом січня-квітня до переліку фінансованих з бюджету програм було додано: «Програму соціального захисту населення Вільхуватської сільської ради «Турбота» на 2021 рік», «Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян України на строкову військову службу, зареєстрованих на території Вільхуватскої сільської ради» та «Програму фінансової підтримки КП «Водопостач 1» на 2021 рік».

Сільрада Кіндрашівської громади збільшила фінансування своїх програм незначно: з 4,5 млн. грн. – до 4,67 млн. грн. А кількість програм в громаді не зросла: у первинному рішенні №89 ІІ сесії VIII скликання від 24.12.2020 р. (Додаток 4) їх було 7, така ж кількість залишилась і після змін до бюджету (Додаток 7 до рішення № 273 VI сесії VIII скликання від 09.04.2021 р.).

У Оскільській громаді про початково заплановане фінансування програм можна дізнатися з Додатку 4 до рішення №14 II сесії VIII скликання від 29.12.2020 р.: програм тут 6, а сума на їх фінансування складала 3,13 млн. грн. Останні зміни зафіксовані у рішенні №10 VII сесії VIII скликання від 02.04.2021 р. (Додаток 6). Кількість програм зросла незначно: було додано лише одну «Комплексну цільову програму розвитку футболу в Оскільській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (затверджена на цій же сесії рішенням №8). А сума на програми зросла трохи більше, ніж у 2 рази і зараз складає 6,73 млн. грн.

У Олексіївській громаді – схожа динаміка: кількість програм з фінансуванням збільшилась всього на одну (з 7-ми до 8-ми), а сума зросла трохи більше, ніж у 2 рази (з 2,5 млн. грн. до 5,6 млн. грн.). Динаміку відстежено у відповідних рішеннях сільради про затвердження бюджету  (Додаток 4 до рішення №95 ІІІ сесії VIII скликання від 22.12.2020 р.) та про останні зміни до бюджету (Додаток 4 до рішення №311 VI сесії VIII скликання від 2.04.2021 р.). Список програм в додатку був доповнений «Програмою соціально-економічного розвитку Олексіївської сільської ради на 2021 рік», яка була затверджена ще на згаданій грудневій ІІІ сесії (коли затверджувався бюджет), але фінансування на неї виділили пізніше. 

Типові та оригінальні програми

В усіх 6-ти громадах, які розмістили відповідну інформацію на власних сайтах, на поточний рік заплановано профінансувати програми соціально-економічного розвитку (іноді до назви додається «культурний розвиток»). Такі програми за змістом – комплексні, включають низку заходів з різних напрямків життєдіяльності громади: господарства, освіти, соціального захисту, благоустрою, дорожньої інфраструктури, охорони природи тощо.

В деяких громадах усі ці заходи реалізуються в рамках однієї програми, але часто для окремих з них розробляються спеціальні цільові програми. Поширеною є практика, коли заходи програми соціально-економічного розвитку та цільових програм дублюються. Такі випадки є дисфункційними, адже вносять плутанину у процес управління вирішенням тих чи інших проблем громади, призводять до нераціонального використання трудових ресурсів виконкому сільради та бюджетних коштів.

З цільових програм іншої тематики в сільських громадах найчастіше зустрічаються програми розвитку та підтримки комунальних закладів (окремо – медичних), відшкодування виплат пільговим категоріям громадян на проїзд у різних видах транспорту, програми соціального захисту населення, розвитку фізкультури та спорту. Популярними є програми інформатизації громади: їх розробка обумовлена як актуальністю цього завдання самого по собі, так і реалізацією в країні «Національної програми інформатизації», ініційованої урядом. Майже в кожній громаді є ресурсоємні, але вкрай важливі програми розвитку місцевої системи шкільної та дошкільної освіти, програми створення нового (як варіант – інклюзивного) освітнього простору, підтримки обдарованих дітей та молоді. Розвитку культури присвячені програми культурно-мистецьких заходів, охорони культурної спадщини, підтримки мистецьких колективів. Майже в кожній є програми допризовної підготовки та призову громадян на строкову військову службу, які часто включають також заходи з патріотичного виховання молоді.

Органи місцевого самоврядування більшості сільських громад вбачають наявність проблем і у власній діяльності: програми матеріально-технічного та організаційного забезпечення роботи селищних рад та їх виконкомів також є досить типовими.

В 3-х громадах вдалося виявити оригінальні програми, які присвячені специфічним місцевим проблемам або відображають пріоритети політики місцевої влади.

Так, сільрада Оскільської громади особливу увагу приділяє фінансуванню місцевої футбольної команди: тут діє «Комплексна цільова програма розвитку футболу в Оскільській територіальній громаді на 2021-2023 роки» (200 тис. грн.).

У Кіндрашівській громаді реалізується «Програма зайнятості населення Кіндрашівської сільської ради Куп’янського району на 2021 рік» (43,9 тис. грн.). Однією з цілей програми є організація проведення оплачуваних громадських робіт, що може допомогти безробітним мешканцям громади, молоді та пенсіонерам отримати деякий дохід.

Сільрада Олексіївської громади реалізує одразу дві оригінальні програми, спрямовані на захист прав дітей та їх матеріальну підтримку. Це – «Програма соціально-правового захисту дітей, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Олексіївській сільській раді Лозівського району Харківської області на 2021 рік» (30 тис. грн.) та «Програма страхування дітей «Діти – наше майбутнє» на 2021 рік» (20,45 тис. грн.).

Найдорожчі програми 

Як і у випадку з кількістю програм, дані про найдорожчі програми доступні на сайтах лише в тих 6-ти  громадах, які опублікували додатки до рішень про бюджет.

Джерело: офіційні сайти сільських громад. 

У Вільхуватській, Кіндрашівській, Олексіївській, Оскільській, Старовірівській громадах для визначення найдорожчої програми були досліджені додатки до останніх рішень сільрад про зміни бюджетів. А суму найдорожчої програми Наталинської громади вдалося виявити лише первинну (згідно Додатку 4 до рішення про затвердження бюджету). Тоді найдорожчою була «Комплексна  програма «Новий освітній простір Наталинської сільської ради на 2021-2025 роки» (73,32 тис. грн.). Чи залишилася вона найдорожчою зараз – для загалу невідомо: на сайті не опубліковано додатків до останнього рішення про зміни бюджету.

Втім, в даному випадку це не критично: головне – з’ясувати, на які цілі в громадах витрачається найбільше і яку частку складає найдорожча програма відносно загальної суми на усі програми громади. Проблематичним виглядає, якщо цей показник більший за 50%.

А таке спостерігається в 5-ти з 6-ти досліджених громад. Так, в Наталинській на найдорожчу програму планувалося витратити 56,78% від загальної суми. У Старовірівській громаді, згідно останніх змін до бюджету, на «Програму по утриманню та ремонту автомобільних доріг Старовірівської сільської ради на 2021 рік» витратять 68,21% (10,24 млн. грн.). Ще у двох громадах 50%-й показник перевищують місцеві програми соціально-економічного розвитку: у Вільхуватській на таку програму витратять 69,98% (2,09 млн. грн.) від загальної суми, у Кіндрашівській – 51,77% (2,42 млн. грн.). А у Оскільсьскій на «Програму соціально-економічного та культурного розвитку Оскільської територіальної громади  на 2021 рік» планується витратити у відсотковому значенні найбільше: 78,54%  від суми усіх програм.

Єдина громада, у якій вартість найдорожчої програми не виглядає диспропорційною по відношенню до загальної суми на програми, – це Олексіївська. Тут «Програма соціально-економічного розвитку Олексіївської сільської ради на 2021 рік» складе «помірні» 24,84% (обійдеться у 1,39 млн. грн.).

Висновки

Під час аналізу було виявлено певні особливості та проблеми фінансування та кількості місцевих програм у сільських громадах Харківської області:

  • кількість програм в громадах – помірна, в діапазоні від 4-х – до 10-ти програм;
  • в більшості громад, де наявна інформація про динаміку кількості програм за перший квартал 2021 року, спостерігається незначне зростання: від 1 до 3-х програм було додано до фінансування. Виключення – Кіндрашівська громада: тут кількість програм не змінилася;
  • в усіх громадах, де доступна інформація про зміни фінансування програм, з січня по квітень суми на програми збільшилися у 2-4 рази;
  • у сумах фінансування програм виявлено диспропорції: у Наталинській громаді сума суттєво вища за інших. Пояснюється це, з одного боку, більшим бюджетом цієї громади, а з іншого – більшим відсотковим показником її суми на програми по відношенню до доходів власного бюджету. Диспропорція є свідченням нерівномірності розвитку сільських громад регіону і відсутності єдиних стратегічних підходів місцевої влади в управлінні бюджетними коштами;
  • тематика програм в громадах, переважно, – типова, а оригінальні програми виявлені лише у 4-х громадах. Це вказує як на схожість місцевих проблем сільських громад, так і на певний формалізм у розробці програм з боку виконкомів місцевих рад;
  • виявлено низький рівень транспарентності влади сільських громад в питанні оприлюднення рішень про затвердження та зміни до бюджетів та додатків до них: з 13-ти громад області лише у 4-х на сайтах розміщені усі означені документи, у 4-х вони оприлюднені частково, у 3-х цих документів немає, і у 2-х громад відсутні сайти.

Хоча виявлені проблеми характерні не лише для сільських громад, а й для міських та селищних, але в сільських вони проявилися найбільш показово. Це наводить на думку, що сільські ради та їх виконкоми мають нижчий рівень транспарентності та компетенції в управлінні розвитком громад. Отже, їх завдання – докладати більше зусиль для реалізації наданих їм реформою децентралізації повноважень управляти розвитком своїх громад та розпоряджатися коштами місцевих бюджетів. А по відношенню до громадськості – підвищувати рівень інформаційної відкритості своєї роботи.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».