Тренінг «Маніпуляції політиків: як розпізнати та нейтралізувати» | Center for Political Analysis «Observatory of Democracy»

Тренінг «Маніпуляції політиків: як розпізнати та нейтралізувати»

9 листопада 2019 року у Харкові в навчальному центрі «Планета знань» Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» провів тренінг «Маніпуляції політиків: як розпізнати та нейтралізувати». Захід був спрямований на підвищення електоральної компетентності та обізнаності громадян, розуміння небезпеки передвиборних маніпуляцій, формування вмінь протистояти маніпулятивним технологіям.

Кейси та інтерактивні завдання тренінгу були складені на основі результатів дослідження «Парламентська кампанія – 2019 у Харківському регіоні: ключові проблеми та підсумки», проведеного експертами Аналітичного центру. Для більшої ефективності тренінг був розділений на два блоки: перший під назвою «Основні маніпуляції політиків» присвятили виявленню маніпуляцій у різних ситуаціях передвиборчої кампанії, а у другому «Популізм як політична маніпуляція. Індекс популізму» учасники виконували дослідницьке завдання – розробляли власну методику індексу популізму передвиборних програм політичних партій.

У ході інтерактиву першого блоку п’ять команд учасників після ознайомлення з «Топ-7 політичних маніпуляцій» проаналізували конкретні кейси на виявлення того, які саме маніпуляції використовують українські політики  під час передвиборної кампанії. Хоча кейси для команд були різними, але учасники виявили спільні маніпуляції з числа Топ-7. Такими виявилися: слова – маркери (наприклад, «зрада – перемога»), персоналізація (коли партія ототожнюється з її лідером), хибна кореляція (демонстрація взаємозв’язку явищ, які насправді одне на одне не впливають) та вплив на електорат за допомогою «відкритої соціології» (запрограмовані на певний результат опитування).

У другому блоці тренінгу учасники дізналися про ознаки популізму, шляхи протидії цьому явищу та методику оцінки рівня популізму передвиборних програм кандидатів-мажоритарників, розроблену «Обсерваторією демократії». А в ході інтерактиву виконували креативне дослідницьке задання  – розробляли власні індекси популізму на підґрунті аналізу програм тих політичних партій, які дісталися їм в результаті жеребкування.

Для складання індексу популізму програм політичних партій команди найчастіше застосовували критерії ідеологічної суперечливості змісту програм (поєднання ідеологічних антиподів), декларативності (обіцянки вирішити соціально-економічні проблеми без розкриття конкретних шляхів досягнення мети), надмірної емоційності (апеляція до почуттів, а не розуму громадян). Окрім того, кожна команда запропонувала власні критерії. У першої це була наявність інструментів досягнення політичних цілей в програмі партії, у другої – стереотипність тексту, третя запропонувала критерій бездоказових суджень, четверта виділила ступінь емоційного забарвлення, а п’ята – невимірюваність обіцянок, нездійсненність цілей, наявність політичних кліше у програмах партій. До того ж, п’ята команда проявила ініціативу та провела контент-аналіз програми партії, підрахувавши у її тексті співвідношення речень з ознаками популізму до загальної кількості (таких виявилося 40 із 63).

Під час презентацій шкали нарахування балів для визначення індексу популізму більшість команд зійшлися на доцільності використання бінарної оцінки за кожним критерієм («0» балів за відсутність ознаки популізму і «1» бал – за її наявність). І одна команда обрала більш розширену шкалу від «0» до «4» з подальшим виведенням середнього балу. Незважаючи на ці розбіжності, усі зійшлися на думці, що кількість критеріїв популізму треба брати якомога більшу, адже це дасть можливість досягти максимальної об’єктивності в оцінці.

В результаті розробки своїх методик команди виявили, що часткові індекси популізму у програмах політичних партій коливаються у діапазоні від середніх – до високих.

Серед актуальних шляхів нейтралізації політичних маніпуляцій були виокремлені розвиток критичного мислення, політичної та правової свідомості, необхідність відходу від психології утриманців в бік активної громадянської позиції та чітких візій щодо майбутнього своєї країни. Більшість зійшлася на думці, що для ефективного протистояння політичним маніпуляціям обов’язково необхідна громадянська освіта як для української молоді, так і для старшого покоління.

Тренінг проведений у рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», що реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».