Інформаційна відкритість програм сільських громад Харківської області | Аналитический центр «Обсерватория демократии»

Інформаційна відкритість програм сільських громад Харківської області

Остання група громад Харківської області, щодо якої Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив рівень інформаційної відкритості місцевих програм та даних щодо їх фінансування з місцевих бюджетів на 2021-й рік — це сільські територіальні громади.

В результаті адміністративно-територіальної реформи в Харківській області утворилося 13 сільських громад. Це  — найменша група у порівнянні з громадами інших типів: селищними (яких налічується 26) та міськими (їх – 17).

Сільські ради та виконкоми отримали в результаті децентралізації такі самі широкі повноваження щодо управління розвитком своїх громад, як і міські та селищні органи самоврядування. Зокрема, повноваження розробляти, затверджувати та виконувати місцеві програми розвитку, розподіляти на них кошти з бюджету громади.

Наскільки інформаційно відкритими виявилися результати роботи над програмами в сільських громадах Харківського регіону, ми зробили висновки на основі аналізу їх сайтів з використанням тієї ж самої методології, що і в дослідженнях міських та селищних громад.

До громад з високим рівнем інформаційної відкритості місцевих програм відносимо ті, які мають на своєму сайті спеціальні розділи «Бюджет» та «Програми». Тут розміщені, відповідно, рішення сільради про затвердження (зміни) бюджету на 2021-й рік з додатком про розподіл коштів на програми, а також – тексти самих програм, діючих в громаді у поточному році. Таких сайтів у сільських громадах Харківщини не виявлено, усі в тій чи іншій мірі не відповідають цьому критерію.

Громади середнього рівня відкритості програм

В Оскільській громаді сайт насичений контентом. Високим рівень його інформаційної відкритості щодо місцевих програм не дозволяє визнати те, що в меню немає спеціальних розділів (підрозділів) про програми та бюджет на 2021-й рік. Ці документи можна відшукати серед рішень сесій сільради, які розміщені у розділі «Офіційні документи». Тут рішення про затвердження програм (з текстами програм) та бюджет (з додатками) індексуються у внутрішній пошуковій системі. Більшість програм та бюджет затверджені на II сесії VIII скликання 29.12.2020 р. А ті декілька програм, що затверджувалися раніше, доведеться шукати у відповідних рішеннях сесій минулих років.

Сайт Наталинської громади містить багато розділів на головній сторінці, але потрібних (з програмами та рішенням про бюджет) немає. Логічністю заповнення сайт не відрізняється. Тут є цілих 4 розділи для різних проектів документів, 3 розділи – для розпоряджень, є окремі розділи «Паспорти бюджетних програм», «Бюджетні запити». Доцільніше, на наш погляд, було б об’єднати розділи для проектів в один – «Проекти», розділи для розпоряджень – в «Розпорядження», а усі документи щодо бюджету – об’єднати у розділ «Бюджет», і зробити у них необхідні підрозділи.

На сайті є розділ «Офіційні документи» (аналогічний є у багатьох інших громад і містить внутрішню пошукову систему). Але його пошуковик не індексує жодного документу. В підсумку, якщо необхідно знайти рішення про бюджет на 2021-й рік та тексти програм, доведеться шукати їх серед рішень сесій сільради у відповідному розділі головної сторінки. Бюджет та програми затверджені на III сесії VIII скликання 24.12.2020 р.: скачавши  архів її рішень, можна ознайомитись із необхідними документами.

У Старовірівській громаді сайт, з першого погляду, досить розвинутий: є навіть розділи зі тратегією громади та планом (програмою) соціально-економічного розвитку. Але розділу з цільовими програмами та бюджетом – немає. Їх дуже важко знайти навіть у розділі «Офіційні документи». Так, рішень II сесії VIII скликання від 17.12.2020 р. (на якій затверджувався бюджет-2021) — немає. Інформацію про загальну суму коштів на програми можна відшукати лише у рішеннях наступних сесій, якими вносилися зміни до бюджету: зокрема, рішення №258 IV сесії VIII скликання від 14.01.2021 р. (та й тут — інформація неповна: до тексту рішення не оприлюднені додатки). Врешті, додаток №5 з розподілом коштів на програми було виявлено у  рішенні №264 V сесії VIII скликання від 14.01.2021 р., яким вносились чергові зміни до бюджету. Але додаток не містить колонки з даними про те, на яких сесіях ці програми затверджені. Отже, пошук текстів цільових програм доводиться здійснювати «вручну», передивляючись усі рішення сесій.

Зокрема, з матеріалів вже згаданої IV сесії VIII скликання видно, що на ній була затверджена програма «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Старовірівської сільської територіальної громади на 2021 рік» (рішення №257). Але опублікований лише текст рішення, самої програми немає. Її можна знайти лише в матеріалах VIII сесії від 19.03.2021 р. (рішення №580, яким вносилися зміни до програми). Так само — «Програма соціального захисту населення Старовірівської сільської ради на 2021 рік»:  вона розміщена у рішенні №286 V сесії VIII скликання від 09.02.2021 р., яким вносилися зміни. В підсумку, розміщення програм та рішень про бюджет на сайті цієї громади відрізняється найбільшою хаотичністю з громад середнього рівня відкритості. А віднести її до цього рівня змушують суто формальні ознаки: все-таки програми та бюджет  оприлюднені (хоча знайти їх – неабияке за витратами часу завдання).

Вільхуватська громада має на сайті розділ «Бюджет сільської ради», де розміщено єдиний документ – рішення III сесії сільради VIII скликання №36-VIII від 24.12.2020 р. про затвердження бюджету на 2021-й рік з додатками (про розподіл витрат на програми йдеться у додатку 4). З цього додатку видно, що при затвердженні бюджету на поточний рік було заплановано профінансувати лише одну програму – соціально-економічного розвитку. Ознайомитися з її змістом можна в іншому розділі сайту – «Офіційні документи». Тут за допомогою внутрішнього пошуковика легко знаходяться рішення усіх сесій VIII скликання (про затвердження програми йдеться у рішенні №37 ІІІ сесії, де також розташований її текст). Але в подальшому, на V сесії сільради 11.03.2021 р. було затверджено ще декілька місцевих програм і прийнято рішення про зміни до бюджету щодо  фінансування деяких з них. З додатку №6 рішення №121 означеної сесії видно, що на даний момент заплановано профінансувати вже не одну програму, а 4. Варто було б розмістити це рішення також у розділі сайту «Бюджет сільської ради», щоб у користувачів не складалося хибного уявлення про кількість діючих в громаді програм.

Сайт Кіндрашівської громади має розділи  «Бюджет Кіндрашівської сільської територіальної громади на 2021 рік» та «План соціально-економічного розвитку Кіндрашівської об’єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки». Обидва розділи містять актуальні документи: перший – рішення про затвердження бюджету з додатками, а другий – означений план (в деяких громадах аналогічний документ більш коректно називають «програмою», а розбіжності в назвах є наслідком нечіткості визначення в нормативно-правових актах). А для цільових програм громади спеціального розділу на сайті немає: їх доведеться шукати серед рішень сільради (містяться у матеріалах  ІІ сесії VIII скликання від 24.12.2020 р., на якій вони затверджувалися).

У Олексіївській громаді сайт також містить розділ «Бюджет». Але тут — лише паспорти бюджетних програм та звіти з їх виконання. Розділів з програмами та рішеннями сільради — немає. Є розділ з нетиповою назвою «Архів документів» (зазвичай, називається «Офіційні документи»): саме тут можна знайти рішення сесій сільради про бюджет та програми (вони затверджені на ІІІ сесії VIII скликання 22.12.2020 р.). Зокрема, бюджет затверджено рішенням №95, до якого прикріплені архівовані додатки. У файлі з додатком 4 виявлено особливість, яка іноді зустрічалася й у міських та селищних громадах: низька якість зображення, через що назви програм та суми витрат майже нечитабельні.

Джерело: Офіційний сайт Олексіївської сільської територіальної громади.

Низький рівень відкритості програм 

Вільхівська та Липецька громади не мають власних сайтів, отже, характеризуються повною інформаційною закритістю. Інші громади з низькими показниками відкритості мають ті чи інші вади в розміщенні інформації про свої програми: на їх сайтах тексти програм та рішення про бюджет-2021 з додатками представлені частково або взагалі не розміщені.

Сайт Куньєвської громади виглядає майже «порожнім»: навіть розділи «Новини» та «Фотогалерея», які у більшості інших громад насичені контентом, містять лише по одній та дві публікації відповідно. В боковому меню у розділі «Громада» є підрозділ «План соціально-економічного розвитку», але файлів тут немає. Так само — розділ «Офіційні документи»: його пошукова система жодних рішень сільради або програм не індексує. В «підвалі» сайту є інформація, що сайт створений лише в цьому році. Але кількаденні спостереження за сайтом показали, що місцева влада не переймається швидким його наповненням.

Курилівська громада на своєму сайті має розділ «План соціально-економічного розвитку», де розміщено цей документ на 2020-2022 роки. Однак, інформаційну відкритість знижує те, що план чомусь «розбитий» на декілька файлів, а їх назви – беззмістовні. Варто було б розмістити план та рішення про його затвердження одним файлом і назвати так, щоб користувач розумів, що це за документ.

Джерело: Офіційний сайт Курилівської сільської ради, виконавчого комітету, сільського голови.

Розділів про бюджет та цільові програми на сайті Курилівської громади немає. А в розділі «Рішення сесій Курилівської сільскої ради» інформація про програми та їх фінансування – неповна. Деякі програми містяться серед рішень VII сесії VIII скликання від 17.03.2021 р. (затверджувалися на цій сесії). В матеріалах цієї ж сесії є рішення № 245-VIII про зміни до бюджету. З нього видно, що бюджет затверджувався на ІV сесії VIII скликання 24.12.2020 р. рішенням №60-VIII. Але до першого рішення не оприлюднені додатки, а друге взагалі не розміщено серед документів відповідної сесії.

Сайт Петропавлівської громади містить розділ «Бюджет сільської ради», але документів тут немає ані за цей, ані за минулі роки. З «підвалу» розділу видно, що він існує принаймні з 2015-го року, отже, навряд чи таку ситуацію можна пояснити тим, що сайт був створений нещодавно і розмітити файли не встигли. Розділів для місцевих програм на сайті немає. У розділі «Рішення сесій сільської ради» можна знайти рішення №87-VІІІ ІІІ  сесії  VIII скликання від 24.12.2020 р., яким затверджено місцевий бюджет. Але додатку з розподілом коштів на програми до цього рішення не опубліковано. А ось з текстами деяких з програм можна ознайомитися: вони опубліковані до рішень цієї ж сесії про їх затвердження.

Звертає увагу, що усі рішення означеної ІІІ сесії оформлені одним файлом. Це знижує їх інформаційну відкритість: рішень було прийнято кілька десятків, і відшукати потрібне займає надто багато часу. У випадку з матеріалами сесій доцільно публікувати кожне рішення окремими файлом з назвою і номером.

На сайті Біляївської громади є розділ «Сільський бюджет», але він не містить бюджету на поточний рік, лише — паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання. Розділу з програмами немає, як і розділу з рішеннями сільради. А пошукова система розділу «Офіційні документи» не індексує файлів жодної категорії – ані рішень сільради, ані проектів, ані розпоряджень голови.

А на сайті Циркунівської громади немає не лише розділів для бюджету та місцевих програм, а й для рішень сільради. Є розділ «Офіційні документи», де в пошуковій системі рішення діючої сільради VIII скликання знайти не вдається – ані щодо бюджету, ані щодо програм.

Висновки 

Той факт, що в переважній більшості сільських громад області (11 з 13-ти, або 84,6%) є власні сайти, — безумовно, позитивний. Відставання від селищних та міських громад за цим показником хоча і є, але не критичне. Як показали наші попередні дослідження, серед міських громад сайти є у 16-ти з 17-ти (або 94,1%), а серед селищних – у 24-х з 26-ти (92,3%).

Більше занепокоєння викликає те, що високого рівня інформаційної відкритості місцевих програм в сільських громадах взагалі не виявлено, — лише середній та низький. Така ситуація, скоріше за все, — показник того, що сільська влада не до кінця усвідомлює пріоритетні завдання, які ставить перед нею реформа децентралізації. А це, перш за все, — спрямування зусиль та бюджетних коштів на розвиток своєї громади та транспарентність (відкритість) у цьому процесі. Видимим для громадськості проявом активності в управлінні розвитком є якісні розробка та виконання місцевих програм, виділення на них достатніх коштів. А проявом транспарентності – легка доступність інформації про зміст програм, їх фінансування.

Трохи менше половини сільських громад характеризується середнім рівнем відкритості програм (таких – 6 з 13-ти). Їх сільради розміщують на своїх сайтах програми та додатки до рішень про бюджет з розподілом коштів на програми. Але вони «приховані» серед безлічі інших документів, їх розміщення виглядає хаотичним. Підвищити рівень відкритості для таких громад не потребує надмірних ресурсів: достатньо створити на сайтах спеціальні розділи для програм та бюджету і розмістити там відповідні документи, актуальні на поточний рік.

Найбільш проблемними є сільські громади з низьким рівнем інформаційної відкритості програм (таких виявлено більше половини: 7 з 13-ти). Для органів самоврядування таких громад завдання — складніше. В цих громадах програми розробляються, кошти з бюджету на них виділяються (це – повноваження місцевої влади, закріплені законодавчо), але відкритістю означених процесів місцева влада не відрізняється. У 2-х громадах (Курилівській та Петропавлівській) інформацію щодо програм розмістили частково (немає або програм, або додатків до бюджету), у 3-х громадах (Куньєвській, Біляївській, Циркунівській) не розмістили ані програм, ані додатків до рішень про бюджет, і ще 2 громади (Вільхівська та Липецька) взагалі не мають власних сайтів.

Сільрадам громад з низьким рівнем відкритості варто усвідомити важливість наповнення сайту з огляду на завдання підвищення транспарентності та зміцнювати виконавчу дисципліну в цьому напрямку: вчасно та в повному обсязі оприлюднювати свої рішення. А посадовцям громад, які досі ще не мають сайтів, — потурбуватися про їх створення. Адже в епоху діджиталізації сайт місцевої влади є одним з функціональних інструментів зворотного зв’язку з громадськістю та забезпечення відкритості влади.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 

Дослідження проведене в рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».