Інформаційна відкритість Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації | Аналитический центр «Обсерватория демократии»

Інформаційна відкритість Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації

Процес децентралізації має неодмінно супроводжуватись розширенням громадської участі у місцевій політиці, передусім, впровадженням різних засобів громадського контролю за діяльністю влади, як запобіжника від можливих зловживань. Першою необхідною передумовою для цього є вчасне надання владними інститутами актуальної та повної інформації про свою діяльність у легкодоступному й систематизованому вигляді.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» дослідив, яку інформацію надає Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на своєму офіційному сайті, наскільки ця інформація повна і як систематизована, чи достатня для здійснення громадського контролю за головними напрямами діяльності Департаменту.

Функціонал Департаменту: нормативні вади

Діяльність Департаменту регламентує «Положення про Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації», нова редакція якого затверджена Розпорядженням голови ХОДА від 18 травня 2020 року № 269. У документі (п. 4) визначено 9 основних завдань Департаменту, які стосуються «забезпечення виконання законодавства та реалізації державної політики у сфері науки і освіти, сприяння розвитку системи освіти області, фінансового забезпечення закладів та установ освіти й заходів регіональних програм, що фінансуються з обласного бюджету». Тож, про співпрацю із громадськістю, з учасниками освітнього процесу, про їх інформування у постановці завдань не йдеться. Такі формулювання вказують на закритість Департаменту у владній оболонці. Комунікація з громадськістю, з учасниками освітнього процесу, як бенефіціарами, залишаються поза межами регіональної освітньої політики.

У пункті 5 визначено 62 підпункти, що конкретизують напрями діяльності Департаменту з вирішення цих завдань. Про інформування йдеться у підпункті 57, згідно з яким Департамент «забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є». У який спосіб «забезпечує доступ» – не конкретизується. Громадськість згадується лише у 2-х підпунктах –  32-му і 41-му. Згідно з першим, Департамент  «сприяє розвитку державно-громадського управління», «розробляє та впроваджує спільно з консультативно-дорадчими органами освітні проекти, залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації», «координує співпрацю з консультативно-дорадчими органами – радами директорів закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти». Тож, з цих формулювань видно, що в розвитку державно-громадського управління громадськості відводиться роль статиста. Навіть до переліку учасників консультативно-дорадчих органів громадські організації, батьківські ради не включені. Другий підпункт передбачає розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту.

Аналіз змісту усіх підпунктів змушує звернути увагу ще на деякі особливості.  Департамент є розробником деяких регіональних програм і виконавцем низки програмних заходів, що зазначено в самих програмах. Зокрема, він —  розробник «Обласної програми розвитку освіти на 2019-2023 роки» й відповідальний за реалізацію низки програмних заходів. Також є виконавцем окремих заходів з реалізації «Обласної цільової програми розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки». Між тим, у цьому Положенні не визначені відповідні завдання. Лише у підпункті 4 зазначено, що Департамент «забезпечує розроблення та виконання регіональних програм з підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів». А згідно з підпунктом 38, лише «готує в межах делегованих повноважень пропозиції щодо визначення видатків з обласного бюджету на утримання закладів освіти, виконання регіональних програм, що фінансуються з обласного бюджету».

Крім того, в документі визначені права Департаменту для здійснення повноважень та виконання завдань, в тому числі, право одержувати необхідну інформацію. Однак жодні обов’язки не визначені. Положення взагалі не зобов’язує Департамент звітувати про свою діяльність, інформувати громадськість. Пункт 7 містить перелік інституцій, з якими взаємодіє Департамент у межах своїх повноважень: структурні підрозділи та апарат ХОДА; органи місцевого самоврядування; територіальні органи міністерств та інших органів виконавчої влади; підприємства, установи й організації. Як бачимо, взаємодія в межах його повноважень не поширюється на громадський сектор, на учасників освітнього процесу.

Про що (не)інформує офіційний сайт Департаменту

На головній сторінці сайту у верхньому меню розміщені традиційні інформативні розділи. У розділі «Департамент», окрім Положення про Департамент, його структури, контактів та графіків прийому, є підрозділ «Планування роботи». За 2020-21 роки тут представлені річні, поквартальні та помісячні плани. Також є план на 2022 рік і на І квартал 2022 року (хоча заголовок цього документа: «Пропозиції Департаменту науки і освіти до плану роботи обласної державної адміністрації на І квартал 2022 року»).  Серед запланованих / запропонованих на I квартал 2022 року заходів є «Питання для вивчення в порядку контролю за виконанням», в тому числі, обласних програм (п. 4.6).

Джерело: План роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на І квартал 2022 року.

Як бачимо, зазначені «Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки» та «Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки». Розгляд першої, в порядку контролю за виконанням, запланований на січень 2022 р. Однак, будь-які повідомлення про результати січневого розгляду питань з реалізації Обласної програми розвитку освіти відсутні не лише в розділі «Департамент», але і в розділі «Останні новини».

Крім того, самі обласні програми передбачають періодичне, найчастіше, щорічне звітування про хід їх виконання. Тож, вочевидь, має бути відповідна інформація про хід їх реалізації. Доступними для громадськості мають бути і звіти, як публічна інформація. Однак, на сайті їх немає.

У Планах роботи Департаменту, в тому числі, й на 2022 рік, також передбачене подання інформації про реалізацію обласних програм, визначені терміни та відповідальні.

Джерело: План роботи Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на 2022 рік.

Сама наявність планів теж передбачає звітування про їх виконання, а розміщувати звіти логічно в цьому ж розділі, у наступному підрозділі. Однак, звіти відсутні. Згідно з Положенням про Департамент, інформувати потрібно обласну раду, а про інформування громадськості не йдеться. Зміст заключної колонки таблиці також підтверджує, що інформація переміщається лише між структурними підрозділами ХОДА.

В розділах «Освіта» і «Наука» міститься інформація про заклади освіти та наукові установи, статистика, інформація про учнівські конкурси та наукові заходи. У розділі «Нормативно-правова база» є закони України, накази МОН України, накази Департаменту та інші нормативні акти. Тут же розміщені й обласні програми. Заключний розділ верхнього меню – «Державно-громадське управління». Інформація розділу не дає знання і розуміння того, що представляє собою державно-громадське управління в уявленні Департаменту, яка його структура, як воно реалізується на практиці. Адже, зміст і підрозділи цього розділу – «вершник без голови». У окремих підрозділах, назви яких відповідають назвам рад, колегій чи комісій («Колегія Департаменту науки і освіти ХОДА», «Обласна конкурсна комісія «Вища школа Харківщини – кращі імена»» та інші) розміщені протоколи їх засідань, проєкти рішень, розпорядження та інші документи. Однак, абсолютно незрозуміло, як ці структури взаємодіють між собою, як їх рішення інтегруються в  державно-громадське управління.

Значну частину площі головної сторінки займають новини. За січень – лютий 2022 року є повідомлення про свята і вистави, конкурси і змагання, про наради й семінари для освітян. А повідомлення, наприклад, про результати реалізації Обласної програми розвитку освіти відсутні. Зате є 2 повідомлення про «Велике будівництво» на Харківщині. При цьому, перше, від 28 січня, взагалі не стосується об’єктів освітньої інфраструктури. У другому, від 31 січня, наведений перелік із 41-го об’єкта. В ньому лише 2 стосуються освітньої інфраструктури. Це капітальні ремонти дитсадка у м. Змієві та школи в м. Ізюмі. Тож, офіційний сайт Департаменту, замість висвітлення своєї роботи, в тому числі, з реалізації Обласної програми розвитку освіти, інформує про / рекламує «Велике будівництво».

У нижній частині сторінки є розділ «Важлива інформація». З його 11-ти підрозділів у контексті інформування громадськості та можливостей для громадського контролю цікавлять, зокрема, підрозділи: «Реформа освіти», оскільки тут, за логікою, мала б бути інформація про просування реформи у Харківському регіоні; «Публічна інформація», бо тут потрібно розміщувати, наприклад, звіти, кошториси, що стосуються реалізації обласних програм. Однак, у першому бачимо лише освітню нормативну базу – закони, концепції, накази, постанови. У другому розміщені кошториси та плани асигнувань, довідки про зміни до кошторисів. Проте, ці документи стосуються лише бюджету самого Департаменту. Отже, кошториси, що стосуються реалізації обласних програм, Департамент, вочевидь, не відносить до публічної інформації.

Кілька тематичних розділів присвячені окремим освітнім питанням – «Нова українська школа», «ЗНО», «Дистанційне навчання», «Державна служба якості освіти України» тощо. Все наповнення цих розділів складають виключно нормативні документи та повідомлення про заходи.

Заключний розділ – «Урядові веб-ресурси», у 5-ти підрозділах якого представлені нормативні документи владних інститутів та посилання на освітній портал «Педагогічна преса». Тут частково дублюються матеріали попередніх розділів і підрозділів – «Нормативно-правова база», «Реформа освіти». Крім того, заключним фрагментом сторінки є дублювання розділів, які вже представлені вище. Єдиною відмінністю є доповнення розділом «Ліцензування» та дещо змінена назва розділу з нормативними документами: «Нормативно-законодавча база, листи», з відповідним змістовним доповненням.

Не допомогла знайти звіти про реалізацію / хід реалізації обласних програм, розробником / виконавцем яких є Департамент, й опція пошуку. Єдиний доступний документ, який вона показує – це звіт «Про роботу робочої підгрупи з питань реформ освіти у 2013 році».

Висновки та рекомендації

Аналіз інформації, розміщеної на офіційному сайті Департаменту науки і освіти ХОДА, дає підстави для висновку про неналежне інформування громадськості про його роботу. Не забезпечується навіть найнижчий рівень взаємодії влади і громади – інформування громадськості про діяльність влади в доступному й належному форматі. Не маючи доступу до необхідної інформації, громадськість позбавлена важливих інструментів для контролю за діяльністю влади.

Низку нормативних вад має «Положення про Департамент науки і освіти ХОДА». Ним не передбачені завдання Департаменту щодо комунікації, взаємодії з громадськістю, інформування про свою діяльність та звітування хоча б про реалізацію обласних програм, розробником / учасником виконання яких є сам Департамент. Згідно з Положенням і планами роботи, Департамент звітує перед ХОДА, але для громадськості ці звіти — недоступні. Вочевидь, ХОДА і Департамент не вважають цю інформацію публічною. З іншого боку, розробка Департаментом обласних програм виходить за рамки завдань, визначених Положенням. Тож Положення потребує суттєвого доопрацювання. Необхідно:

  • Чітко визначити завдання Департаменту науки і освіти ХОДА, що стосуються розробки, участі в реалізації обласних освітніх програм і програм, що містять освітні складові.
  • Включити до переліку завдань завдання щодо інформування громадськості та комунікації з питань розробки й реалізації освітньої політики.
  • Розширити перелік обов’язкових складових публічної інформації, включивши до нього плани з реалізації обласних програм з кошторисами, звіти про виконання програмних заходів та інші документи, що можуть представляти інтерес для громадськості й бенефіціарів освітньої політики.

На офіційному сайті Департаменту найбільше представлена і певною мірою систематизована нормативна база в галузі освіти. Хоча є неодноразові дублювання нормативних актів у різних розділах і підрозділах. Інформація, що стосується діяльності самого Департаменту і її впливу на розвиток освітньої галузі регіону, фактично відсутня.

Зміст розділів сайту потребує доповнення. Розділ «Департамент» логічно доповнити підрозділом «Звіти про роботу», який краще розмістити після «Планування роботи». Звісно, у самих звітах недоцільно дублювати усі плани і звітувати про кількість проведених нарад і засідань Департаменту. Але з важливих для громадськості питань, як то хід реалізації обласних програм за визначені у програмах і в планах періоди, інформація має бути.

Обласні програми розміщені у розділі «Нормативно-правова база». З одного боку, це не викликає заперечень, бо програмні документи, дійсно, включаються до нормативно-правової бази. Однак, з точки зору інформування громадськості і забезпечення інструментів для громадського контролю, лише програм недостатньо. Потрібні конкретні плани з реалізації програм із переліком, наприклад, шкіл, що будуть відремонтовані у поточному році в рамках реалізації обласної програми розвитку освіти, кошториси. Необхідні і звіти про те, що зроблено за конкретний період, аби уникнути потенційно можливої ситуації, коли заходи реалізовані лише на папері. Тому, доцільно зробити окремий програмний розділ. У ньому – окремі підрозділи, наприклад: «Програми», «Плани реалізації програм», «Кошториси», «Звіти про реалізацію програм».

Особливого значення в сучасних умовах набуває децентралізація управління освітою та перехід до державно-громадського управління. Однак, представлені у відповідному розділі сайту матеріали не вказують на те, що у самого Департаменту є розуміння сутності державно-громадського управління освітою, його структури, форм і етапів впровадження. Тому, передусім, необхідна розробка концепції державно-громадського управління та поетапного плану його впровадження в закладах освіти Харківської області. Ці документи логічно розмістити у першому підрозділі розділу «Державно-громадське управління».

Варто приділити увагу й змістовному наповненню розділу «Останні новини». Повідомлень про конкурси, урочисті заходи та вистави, явно недостатньо.  Необхідно інформувати громадськість про конкретні результати діяльності Департаменту з розвитку освітньої галузі області. Суттєвого доповнення потребує й підрозділ «Публічна інформація».

На сайті зовсім відсутні опції для комунікації з громадськістю. Це вказує на те, що, навіть, на суто формальному рівні Департамент не націлений і не орієнтований на публічну взаємодію з громадськістю, з учасниками освітнього процесу. Тож, доцільно доповнити меню сайту відповідними сервісами.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії».

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».