Фінансування програм селищних громад Харківської області-2021 | Аналитический центр «Обсерватория демократии»

Фінансування програм селищних громад Харківської області-2021

У черговому дослідженні Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» звернувся до місцевих програм територіальних громад Харківської області й проаналізував динаміку фінансування та кількість запланованих до реалізації програм селищних громад, а також –те, які програми на 2021-й рік виявилися найдорожчими та ексклюзивними в громадах.

З 26-ти селищних територіальних громад Харківської області інформація про заплановане фінансування місцевих програм на 2021-й рік, їх кількість, назви та зміст доступні далеко не в кожній (рівень інформаційної відкритості програм ми дослідили в одному з попередніх матеріалів).

Для порівняння запланованих загальних обсягів фінансування програм в громадах критично важливою є наявність у публічному доступі (на офіційному сайті громади) рішень місцевої ради про бюджет: його затвердження та зміни до нього. А для визначення кількості і назв фінансованих у поточному році програм та розподілу коштів за програмами необхідно мати в доступі спеціальний додаток до рішень місцевої ради про бюджет. Додаток має типову назву – «Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2021 році».

В більшості громад рішення про затвердження місцевого бюджету приймалися селищними радами наприкінці грудня 2020-го року. А протягом перших трьох місяців 2021-го були внесені зміни до бюджетів, зокрема, щодо фінансування та переліку місцевих програм. Це пов’язано із перерозподілом бюджетних коштів або збільшенням доходної частини бюджетів. В деяких випадках програми затверджувалися вже після рішень про прийняття бюджету, і після цього вносилися зміни до бюджету щодо їх фінансування. А в деяких громадах — коригувалися суми на вже затверджені програми.

Січень – квітень: динаміка фінансування та кількості програм 

Результати порівняльного аналізу динаміки запланованих обсягів фінансування програм та їх кількості представлені нижче у інфографіці. Зміни у загальних сумах фінансування програм досліджені в тих громадах, які оприлюднили як рішення про затвердження бюджету, так і рішення про його зміни. Таких громад виявилося 19. А динаміка кількості програм відстежена у тих громадах, які опублікували спеціальні додатки з програмами до обох рішень. Таких громад — 17.

Відсутність у публічному доступі частини або усього пакету означених документів в деяких громадах обмежує для широкої громадськості можливість скласти повну картину фінансування програм усіх селищних громад області. Аналіз наявних даних (а в більшості громад області вони все ж таки є) дозволяє визначити лише загальні характерні тенденції та особливості процесу. 

Джерело інформації: офіційні сайти селищних громад.

В усіх проаналізованих селищних громадах загальні суми на фінансування місцевих програм за період січня-квітня поточного року зросли у порівнянні з початковими, запланованими рішеннями рад про затвердження місцевих бюджетів. В абсолютних показниках найбільший приріст фінансування виявлено у Близнюківській громаді (сума на програми збільшилась на 27,54 млн. грн.) та у Слобожанській (збільшення на 21,15 млн. грн.).

У відсоткових показниках найбільший формальний приріст – у Дворічанській громаді: тут сума на програми зросла на 100% у порівнянні з первинним рішенням селищної ради про затвердження бюджету, яке прийняте у січні (рішення №25-VІІI І сесії VІІI скликання від 19.01.2021 р.). Звичайно, треба уточнити, що цим рішенням витрат на програми зовсім не планувалося. Місцеві програми затверджувалися пізніше, — на ІІ сесії селищної ради, яка відбулася 11 лютого. Тоді ж внесли зміни до бюджету (рішення №151- VІІI), якими на програми виділили кошти у сумі 103 тис. грн. Зміни вносилися й на березневій сесії (рішення № №238-VІІI ІІІ сесії VІІI скликання від 04.03.2021 р.). З Додатку 5 до цього рішення видно, що в громаді фінансуватимуться 10 програм на загальну суму 4,54 млн. грн. Таким чином, у Дворічанській громаді сформувався 100%-й показник зростання як суми фінансування програм, так і їх кількості.

А найбільший реальний приріст фінансування за відсотковим показником – у Близнюківській громаді. Тут сума на програми збільшилася на 88% у порівнянні з первинним рішенням ради про затвердження бюджету. Початково планувалося витратити на програми 3,76 млн. грн. (рішення селищної ради  від 24 грудня 2020 р.  №15-VІІІ (ІІ сесія VІІІ скликання), а в результаті змін до бюджету на сесії у квітні – вже 31,29 млн. грн. (рішення селищної ради від 01 квітня  2021 р. № 165-VІІІ (ІХ сесія VІІІ скликання).

Також високий показник збільшення фінансування у відсотках показала Борівська громада: сума збільшилася на 78,92%. У рішенні про затвердження бюджету (рішення ІІІ сесії VIII скликання №11 від 24.12.2020 р.) заплановано витратити на програми 1,5 млн. грн., а після змін до бюджету згідно рішення VІ сесії VIII скликання №6 від 23.03.2021 р. сума зросла до 7,11 млн. грн.

Однак, хоча у згаданих вище громад — найбільші показники приросту фінансування програм,  вони не займають провідних позицій за обсягами коштів, які планується витратити на програми. В цьому відношенні різко виділяються 5 інших громад: тих, у яких загальні суми на програми на сьогодні більші за 70 млн. грн. Це – Малоданилівська громада (сума на програми – 77,87 млн. грн.), Слобожанська (75,19 млн. грн.), Пісочинська (73,97 млн. грн.), Краснокутська (73,9 млн. грн.) та Савинська (72,99 млн. грн.). Від кожної з інших 14-ти громад їх бюджети на програми відрізняються більше ніж у 3 рази.

У Малоданилівській громаді не лише найбільший бюджет на програми, а й найбільша кількість запланованих до фінансування програм – 20 (згідно останніх змін до бюджету, зафіксованих у Додатку 7 до рішення VI сесії VIII скликання №2 від 18.02.2021 р.). Початково програм планувалося 12 (Додаток 4 до рішення №6  ІII сесії ради VIIІ скликання від 15.12.2020 р.), а потім було додано ще 8.

Від Старосалтівської громади (у якої сума на фінансування програм – найменша з усіх) Малоданилівська разюче відрізняється: в Малоданилівській планується виділити у 19,5 разів більшу суму на програми. Приблизно така ж різниця між сумами Малоданилівської та Роганської громад.

Кількість програм в селищних громадах коливається в діапазоні від 1-ї (у Краснокутській громаді) – до 20-ти (у вже згадуваній Малоданилівській). В більшості громад (11 з 17-ти, проаналізованих за показником кількості) заплановано більше 10-ти програм. В тій чи іншій мірі ці громади демонструють деяку надмірність у кількості програм. Як зазначалося в одному з наших попередніх матеріалів, надмірна кількість призводить до розпорошування бюджетних коштів та нераціонального їх використання. Доцільніше об’єднувати програми спільної тематики в комплексні, — так вони будуть більш ефективними для вирішення місцевих проблем.

Окремо звертає на себе увагу Краснокутська громада, де «Програма економічного і соціального розвитку Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік» – єдина, запланована до реалізації місцевою владою. Про це свідчить як грудневе рішення ради про затвердження бюджету (Додаток 6 до рішення №65-VIII ІІІ сесії VIII скликання від 22.12.2020 р.), так і березневе рішення про зміни до бюджету (Додаток 6 до  рішення VI сесії VIII скликання №237- VIII від 23.03.2021 р.). Сума на фінансування програм була збільшена, але кількість програм не зросла.

Кількість програм в громадах законодавством не регламентується, — рішення залишається на розсуд місцевої влади. Але наявність в громаді всього однієї програми і відсутність цільових програм виглядає окремою проблемою. Сумнівно, що в одній програмі можливо охопити усі актуальні напрямки місцевого розвитку, навіть якщо вона включає заходи з різних галузей. Скоріше, така ситуація, — свідчення недопрацювання виконкому селищної ради в сфері розробки цільових програм. Навряд чи таку політику управління розвитком громади можна назвати якісною.

Найдорожчі програми громад: абсолютні та відносні показники 

Актуальну інформацію про те, на яку з програм громади виділено найбільшу суму, можна знайти у додатку до останнього рішення селищної ради про зміни до місцевого бюджету. 18 громад оприлюднили на своїх сайтах ці додатки. Вони були проаналізовані на предмет виявлення найдорожчої програми громади: її тематики, виділеної на її фінансування суми (абсолютний показник) та відсотку цієї суми по відношенню до загальної суми на усі програми громади (відносний показник).

Закладені в бюджетах громад суми на ті чи інші програми самі по собі не так важливі, як їх відсоткові показники по відношенню до загальної суми на усі програми. Якщо громада має більший бюджет, то і витрати на конкретні програми будуть більшими, у порівнянні з громадами, чий бюджет невеликий. Але ситуація, коли на одну з програм закладається близько 50% або більше від загальної суми на програми, а «залишок» розподіляється між усіма іншими програмами (яких буває більше десятка), виглядає проблемною. В 9-ти громадах виявлено саме такий дисбаланс у фінансуванні програм.

Джерело інформації: офіційні сайти селищних громад.

Ситуацію з Краснокутською громадою ми висвітлили у попередньому розділі. 100%-й показник її витрат на Програму соціально-економічного розвитку пояснюється тим, що це – взагалі єдина програма, запланована місцевою владою на поточний рік.

В інших 8-ми громадах, де виявлено дисбаланс у фінансуванні програм, їх недостатньої кількості не спостерігається: тут заплановано профінансувати від 7-ми програм (у Борівській громаді) – до 20-ти (у Малоданилівській). Однак, левову долю загальних витрат на програми в цих громадах складе фінансування всього однієї, найдорожчої програми.

У Борівській та Близнюківській громадах найбільш витратними стали програми соціально-економічного розвитку. Борівська селищна рада виділила на таку програму 5 млн. грн., шо відповідає 70,41% від суми на усі програми громади. А у Близнюках сума виявилася більшою в абсолютних показниках (18,47 млн. грн.), але меншою — у відсотках по відношенню до загальної суми місцевих програм — 59,04%.

У Зачепилівській громаді найдорожчою стала «Програма благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2021 рік» (7,1 млн. грн., 44,24% від загальної суми на усі програми). У Малоданилівській – «Програма утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Малоданилівської селищної ради на 2021 рік» (36,5 млн. грн., 46,87%). У Старосалтівській — «Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» Вовчанського району Харківської області та модернізації його матеріально-технічної бази на 2021-2023 роки» (1,39 млн. грн., 49,24%). У Слобожанській — «Програма природоохоронних заходів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки» (50,61 млн. грн., що становить 67,31% загальної суми на програми).

Селищні ради Малинівської та Савинської громад найбільше витратити планують на програми розвитку освіти. У Савинській «Програма розвитку освіти на 2021 Савинської селищної ради» коштуватиме 48,9 млн. грн. (66,99% від суми на усі програми). А у Малинівській «Програма розвитку освіти Малинівської селищної ради  на 2021 рік» обійдеться у 23,46 млн. грн. (86,6%). В обох громадах, окрім освітньої, ще будуть фінансуватися по 13 програм. На них у Малинівці розподілили  всього 13,4% від загальної суми, а у Савинцях – 33,01%.

Варто зазначити, що в більшості інших громад на вирішення проблем освітньої галузі також витрачається значна частка бюджетів. Однак, програми освітньої проблематики там подрібнені на декілька різнопланових: окремо фінансується програма «Шкільний автобус», окремо – з розвитку дошкільної  освіти, окремо – шкільної. Поширені програми ремонту та реконструкції освітніх закладів, створення у них інклюзивного простору тощо.

В цілому, частіше за все найдорожчими програмами в селищних громадах є програми соціально-економічного розвитку (у 7-ми з 18-ти громад). Рідше – програми підтримки комунальних підприємств, медичних закладів та програми розвитку освіти. По дві громади виділили найбільше коштів зі своїх бюджетів саме на ці три типи програм.

Для трьох громад найдорожчими стали програми, хоча і різні за тематикою, але присвячені одній сфері діяльності – господарській. Це – програма благоустрою (Зачепилівська громада), програма поводження з твердими побутовими відходами (Сахновщинська), програма утримання й ремонту місцевих автодоріг (Малоданилівська). У одній громаді найдорожчою стала програма забезпечення інсуліном хворих на діабет (Роганська громада). І ще в одній – природоохоронна програма (Слобожанська громада).

Оригінальні місцеві програми 

Окрім типових програм, в деяких селищних громадах зустрічаються й оригінальні, специфічні за проблематикою програми.

Так, у Пісочинській громаді реалізується «Програма загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) у закладах загальної середньої освіти Пісочинської селищної ради на 2019-2021 роки». Вона була  затверджена ще у 2018 році, а у 2021-му на неї виділено 400 тис. грн.

У Кегичівській громаді оригінальних програм цілих дві: «Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2021-2025 роках» (25 тис. грн.) та «Програма забезпечення організації претензійно-позивної роботи Кегичівської селищної ради на 2021 рік» (30 тис. грн.).

Також в цій громаді діє «Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки» (49,5 тис. грн.). Подібна також є у Слобожанській громаді та в декількох інших.

Донецька громада реалізує в цьому році програму «Надання спеціальної освіти мистецькими школами та іншими клубними закладами Донецької селищної ради на 2021 рік» (223 тис. грн.). В інших громадах зазвичай підтримка таких навчальних закладів входить до числа заходів комплексних програм освітнього спрямування або програм розвитку культури.

Своя вузькоспеціалізована програма з мистецької освіти є у Роганській громади: «Програма розвитку Роганської дитячої музикальної школи на 2021-2025 роки». До оригінальних також належить «Програма  навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради на 2021 рік» (81 тис. грн.). А з програм, що рідко, але все ж розробляються в громадах, тут заплановано фінансування «Програми забезпечення централізованим підвезенням хворих, які потребують проведення гемодіалізу по Роганській селищній раді на 2021 рік» (74,56 тис. грн.).

У Малоданилівській громаді запланували дві оригінальні програми: «Комплексну програму соціально-економічного розвитку військової частини А1215 на території Малоданилівської селищної ради на 2021 рік» (100 тис. грн.) та «Програму з відшкодування вартості наданих пенсіонерам, які проживають в приватному секторі на території Малоданилівської селищної ради, послуг з вивозу твердих побутових відходів на 2021 рік» (81,79 тис. грн.).

Оригінальна програма Солоницівської громади виглядає «трендовою» в світлі боротьби з пандемією Covid-19: тут заплановано профінансувати «Програму захисту населення і територій, запобігання розповсюдження та протидії коронавірусу на території Солоницівської селищної ради на 2021 рік» (500 тис. грн.). Хоча проблема гостро стоїть в усіх громадах області, але спеціалізовану програму реалізують лише у Солоницівці.

Селищна рада Зачепилівської громади також стурбована боротьбою з інфекційними захворюваннями. Тут діє «Програма «Інфекційний контроль та дотримання заходів із запобігання інфекцій, грипу та ГРВІ» на 2021-2025 роки» (106,46 тис. грн.). Однак, незрозуміло, чому в її назві акцент зроблений на запобігання грипу та ГРВІ, а про коронавірус не згадується.

У Старосалтівській громаді діє «Програма запобігання загибелі людей на водних об’єктах, забезпечення вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя людей на воді на 2021 рік по КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба» (300 тис. грн.). Її розробка викликана специфічним географічним розташуванням Старого Салтова: це – курортне селище, яке знаходиться на березі Печенізького водосховища.

У Дворічанській громаді оригінальною є «Програма забезпечення безоплатної правової допомоги населенню Дворічанської селищної ради на 2021-2025 роки» (49,9 тис. грн.).

У Коломацькій громаді влада планує профінансувати «Програму захисту лісового господарства Коломацької селищної ради на 2020-2024 роки» (200 тис. грн.).

Висновки

Проведене дослідження показує, що обсяги фінансування місцевих програм протягом перших трьох місяців 2021 року збільшилися в усіх проаналізованих селищних громадах області.  А кількість програм зросла в переважній більшості громад (крім Краснокутської та Сахновщинської).

На наш погляд, оптимально, щоб в громаді було небагато програм, але дійсно потрібних та ефективних. Надмірне збільшення їх кількості не сприятиме розвитку важливих сфер громади, — лише розпорошуватиме бюджетні кошти. А в результаті внесених селищними радами змін кількість програм в 11-ти громадах на даний момент виявилася дещо надмірною (в діапазоні від 11-ти до 20-ти).

Виявлені контрастні відмінності у обсягах фінансування програм селищних громад (в окремих випадках різниця – майже у 20 разів). Це є свідченням нерівномірності розвитку громад в межах регіону та великої різниці у можливостях наповнення місцевих бюджетів.

Тематика найдорожчих програм в громадах характеризується досить вузьким діапазоном. Це – програми соціально-економічного розвитку, освітні, програми підтримки місцевих комунальних підприємств (в тому числі — медичних), природоохоронні програми та програми, спрямовані на розвиток інфраструктури й господарства. Вони відображають найбільш проблемні сфери життєдіяльності громад, які потребують суттєвих фінансових вливань. А рівень розвитку цих сфер виступає показовим маркером якості роботи місцевої влади і критерієм оцінки її діяльності з боку населення. Отже, найбільші обсяги фінансування саме на такі програми в громадах  — закономірні.

Хоча в селищних громадах, в основному, розробляються однотипні програми, схожі за тематикою та назвами, повністю формальним процес розробки програм вважати неможна. Окрім типових програм, в 13-ти громадах є й оригінальні. Більшість з них спрямовані на вирішення специфічних місцевих проблем і виглядають досить корисними в розрізі інтересів мешканців громад.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».