Програми розвитку освіти у сільських громадах Харківської області | Аналитический центр «Обсерватория демократии»

Програми розвитку освіти у сільських громадах Харківської області

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» на наступному етапі поточного моніторингу місцевих програм розвитку освіти в територіальних громадах Харківської області провів дослідження щодо наявності таких програм в сільських громадах, їхньої якості, інформаційної доступності, запланованих на них обсягів фінансування з місцевих бюджетів.

Сільських громад в області – всього 13. Це – найменша група, у порівнянні з міськими та селищними громадами. За показниками бюджетних доходів та організаційних ресурсів для розвитку освітньої сфери сільські громади, в більшості, поступаються селищним та міським.

Тим не менш, органи самоврядування сільських громад теж мають докладати всіх можливих зусиль для підтримки та розвитку освітніх закладів. Показником їх активності у цьому напрямку є розробка та реалізація якісних місцевих програм розвитку освіти. А розміщення цих програм та інформації про їх фінансування (у формі спеціальних додатків до рішень сільрад про місцеві бюджети) на офіційних сайтах громад є показниками транспарентності місцевої влади в управлінні освітньою сферою та розподілі бюджетних коштів.

На сьогоднішній день усі сільські громади області створили офіційні сайти, де органи місцевого самоврядування мають оприлюднювати свої документи. Отже, проаналізувати означені показники є можливість по кожній громаді.

Програма є, інформація про фінансування – не очевидна

Наталинська громада має Програму «Освітній простір Наталинської сільської ради на 2021-2025 роки», затверджену 24.12.2020 року рішенням сільради № 82-VІІІ. Її текст оприлюднений в якості додатку до цього рішення. Однак, знайти його мешканцю громади буде непросто: треба шукати серед рішень сесій сільради, а спеціального розділу для програм на сайті немає.

Чи фінансується Програма з місцевого бюджету у поточному році – для громадськості інформація не очевидна. Адже, до рішень сільради про бюджет не публікують додатки: їх немає ані до рішення №1769-VIII від 23.12.2021 року (яким затверджувався бюджет на 2022 рік), ані до рішення № 1811-VІІІ від 3.02.2022 року (яким до бюджету вносилися зміни). Додатки оприлюднені лише до проекту бюджету. З Додатку 4 (який містить розподіл витрат на місцеві програми) видно, що Програму планується профінансувати в сумі 8,9 млн. грн. Втім, невідомо, чи залишився цей додаток незмінним у рішенні сільради про бюджет.

Програма передбачає реалізацію за 4-ма напрямами: дошкільна освіта, загальна середня, інклюзивна, протипожежна безпека у закладах освіти. 50 заходів Програми докладно висвітлюються у таблицях Розділу 5, а у Розділі 6 наводяться відповідні заходам результати. Багато заходів — з  підвищення професійних компетенцій педагогів та їх соціального захисту. У Розділі 6 наводиться результат реалізації цієї групи заходів: «підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в умовах безперервної освіти, створення умов для зростання професійної майстерності педагогічних працівників». В той же час, ані серед напрямів Програми (Розділ 4), ані в переліку завдань (Розділ 3) відповідної тематики не спостерігається. Вочевидь, розробникам варто було б узгодити означені розділи Програми. Адже, зараз їх змістовне наповнення виглядає не співмірним: заходів для педагогів багато, а в завданнях та напрямах вони не відображені.

У Таблицях з заходами (розділ 5) є й інші проблеми: суми витрат розписані всього за 14-ма заходами з 50-ти запланованих, та й ті – лише на 2021-й рік. До того ж, по заходам з матеріально-технічного забезпечення, ремонтів та переобладнання не розписані витрати за навчальними закладами. Це знижує рівень транспарентності місцевої влади  у розподілі коштів бюджету на освітні потреби.

Програма є, фінансування не затверджено

У Біляївській громаді у розділі «Офіційні документи» розміщено рішення сільради про бюджет на 2022 рік (№871 від 21.12.2021 року). У Додатку 7 до нього заплановано профінансувати 6 програм, але спрямованої на розвиток освіти серед них немає.

Однак, така програм місцевою владою затверджена, про що свідчить відповідне рішення сільради (№79 від 20.01.2021 року). Це – «Програма розвитку освіти Біляївської сільської ради «Новий освітній простір» на 2021-2023 роки», яка опублікована в якості додатку до означеного рішення. Знайти Програму на сайті мешканцю громади непросто: вона розміщена серед інших рішень сільради (розділу для програм сайт не містить). Виявити Програму можливо або шляхом послідовного перегляду сотень рішень аж до січня 2021 року, або точно виставивши параметри у пошуковій системі розділу «Офіційні документи».

Програма – досить велика за обсягом (складається з 56-ти сторінок), містить усі необхідні розділи, і вони – змістовні за наповненням. Так, у Розділі VI наводяться 7 напрямів реалізації Програми: дошкільна освіта, загальна середня, створення умов для якісного навчання української мови у закладах загальної середньої освіти, позашкільна освіта, корекційна та інклюзивна освіта, кадрове забезпечення, і окремий напрям – національне виховання та соціальний захист. До кожного докладно розписані завдання (у аналогічних програмах більшості інших громад напрямів наводиться по 3-4, а перелік завдань до них часто відсутній).

Позитивно відрізняє Програму й те, що у Розділі IX визначені строки проміжного моніторингу її виконання і відповідальні за це: раз на рік профільний відділ місцевого виконкому має інформувати сільраду про хід виконання етапів Програми (у багатьох програмах інших громад про моніторинг навіть не згадується).

У Розділі VII наводяться докладні таблиці з заходами, у яких заходи логічно згруповані у відповідності до напрямів Розділу VI. Структура таблиць – стандартна: містить назву заходів, відповідальних виконавців, термін виконання, орієнтовні обсяги фінансування та очікувані результати. За більшістю заходів наводяться суми, заплановані з бюджету громади, а за деякими – планується фінансування з обласного бюджету та «інших джерел» (які саме «інші джерела» в програмі не вказано).

У Програмі є недоліки, які стосуються змістовного наповнення розділів. Так, заходи з матеріально-технічного забезпечення у таблицях не представлені в розрізі навчальних закладів. Окрім того, у Розділі ІІ, де мають перелічуватися проблеми розвитку освітньої сфери, замість цього наводяться статистичні дані про місцеві навчальні заклади та перелічуються раніше проведені заходи (відкриття інклюзивно-ресурсного центру на базі Біляївського ліцею, впровадження профільного навчання, щорічні олімпіади з навчальних предметів). Це може свідчити, що попередній аналіз наявних проблем не проводився.

На сайті Вільхівської громади у розділі «Положення і програми» оприлюднено затверджену сільрадою «Програму розвитку освіти Вільхівської сільської ради на 2022-2024 роки» (рішення ХІІІ сесії  від 31.09.2021 року). Однак, її фінансування не затверджено, судячи з рішення сільради від 24.12.2021 року про місцевих бюджет на 2022 рік: в переліку програм з  Додатку 7 до рішення цієї Програми немає. Можливо, Програму профінансували пізніше, рішенням про зміни до бюджету (як іноді робиться в громадах). Але, на сайті не розміщено матеріалів «свіжих» сесій за січень-лютий.

Програма складається з 24-х сторінок, досить змістовна. Однак, не містить розділу з завданнями, який є необхідною складовою подібних документів. Хоча фактично перелік завдань у Програмі є, але чомусь він наводиться у Додатку 1 і має назву «Заходи щодо виконання програми розвитку освіти Вільхівської сільської  ради на 2022-2024 роки». Можливо, мала місце неуважність розробників при найменуванні структурних елементів Програми.

Програма містить також Додаток 2 «Заходи з реалізації програми розвитку освіти Вільхівської сільської ради на 2022-2024 роки» (майже тотожний з назвою Додатку 1). Саме тут наводиться таблиця з заходами. До кожного з них визначено очікувані результати, заплановані суми фінансування за роками. А також вказані завдання, на виконання яких спрямовані заходи. Однак, в розрізі навчальних закладів заходи і витрати не представлені.

У розділі IV (де перелічуються проблеми, на вирішення яких спрямована Програма), вказані, окрім іншого, проблеми педагогів: недостатній рівень соціального захисту педагогічних працівників, молодих спеціалістів; неефективна система розвитку професійної компетентності педагога; відсутність методичної служби та методичного кабінету. Однак, заходів, спрямованих на вирішення цих проблем – дуже мало: з розвитку професійних компетенцій планується «курсова перепідготовка працівників відділу освіти та закладів освіти, в т.ч. відвідування освітянських заходів різного рівня», а проблема соцзахисту педагогів відображується лише в одному заході – проведення щорічного медичного огляду.

Громади, де програм розвитку освіти немає

Цю групу складають 10 громад, у яких на сайтах немає актуальних програм розвитку освіти та рішень сільрад про їх затвердження. У 2-х з цих громад (Липецькій та Циркунівській) не оприлюднені рішення сільради про бюджет на 2022 рік: які програми тут фінансуються – взагалі таємниця. В інших 8-ми громадах рішення про бюджет опублікували (в деяких вже є навіть рішення про зміни до бюджетів). З додатків до цих рішень (у яких наводиться розподіл витрат на місцеві програми) видно, що програм розвитку освіти фінансувати не планують.

На сайті Вільхуватської громади з Додатку 7 до останнього рішення сільради про зміни до бюджету на 2022 рік (рішення №1117-VIII від 10.02.2022 року) випливає, що програми розвитку освіти фінансувати не будуть. Пошуком по сайту, в тому числі – у розділі «Офіційні документи», відповідної програми не індексується.

У розділі з рішеннями сільради Кіндрашівської громади  до рішення про бюджет на 2022 рік (№1776 від 24.12.2021 року) оприлюднено Додаток 7, з якого видно, що у поточному році профінансують 6 місцевих програм, але програми з розвитку освіти серед них — немає. Спеціальний розділ для програм на сайті відсутній, а внутрішнім пошуковиком програма розвитку освіти не індексується.

Сайт Куньєвської громади також не містить розділу для місцевих програм. Потрібної програми не виявлено пошуком по сайту. У Додатку 7 до рішення №1553 сільради від 24.01.2022 року (яким вносилися зміни до місцевого бюджету) в переліку фінансованих з бюджету програм тих, що спрямовані на розвиток освіти – немає.

У Курилівській громаді оприлюднено рішення сільради (№ 1303 від 21.12.2021 року) про бюджет на 2022 рік . В Додатку 7 до нього програма з розвитку освіти відсутня. У розділі сайту «Програми сільської ради» відповідної програми також немає, і пошуковиком вона не індексується.

Липецька громада створила офіційний сайт останньою з сільських громад – у 2021 році. Його наповнення поки що скудне: у розділі «Документи» немає більшості рішень сесій сільради, зокрема – про бюджет на 2022 рік. Місцеві програми на сайті також не розміщені.

На сайті Олексіївської громади є рішення сільради (№2071 від 22.12.2021 року) про бюджет на 2022 рік. Судячи з Додатку 7 до нього, програми розвитку освіти тут не планували фінансувати. У лютому до бюджету вносилися зміни (рішення сільради №2445 від 7.02.2022 року), але освітньої програми до фінансування не додали. У розділі сайту «Архів документів» внутрішнім пошуком рішення про затвердження такої програми не індексується.

В Оскільській громаді сайт не містить розділів для бюджету та програм. У розділі «Офіційні документи» виявлено рішення сільради (№07 від 22.12.2021 року) про бюджет на 2022 рік. В Додатку 7 до нього програми розвитку освіти немає. Рішень про затвердження такої програми також не виявлено.

У Петропавлівській громаді опубліковано рішення сільради про затвердження бюджету на 2022 рік (№ 2467/VIII від 24.12.2021року). З Додатку 7 видно, що усі 7 місцевих програм, запланованих до фінансування з бюджету громади, не стосуються розвитку освіти. Розділу з програмами сайт не містить. А внутрішнім пошуком потрібна програма не визначається.

На сайті Старовірівської громади з Додатку 4 до рішення сільради про бюджет на 2022 рік (№2540 від 20.12.2021 року) видно, що програми розвитку освіти до фінансування не передбачено. Пошук такої програми на сайті не дає результатів.

На сайті Циркунівської громади є розділ «Місцеві програми», який містить програми, в тому числі, на 2022-й рік. Але актуальної програми з розвитку освіти тут немає, і її не виявлено в інших розділах сайту. У розділі «Офіційні документи» внутрішнім пошуковиком рішення сільради про затвердження бюджету на 2022 рік не індексується. У розділі «Бюджет» розміщений лише проект такого рішення. З Додатку 5 до нього видно, що заплановано профінансувати 7 програм, але освітня серед них – відсутня.

Висновки та рекомендації

Моніторингове дослідження показало, що лише в 3-х сільських громадах Харківської області (Біляївській, Вільхівській та Наталинській) оприлюднені затверджені місцевими радами програми розвитку освіти. При цьому, у Наталинській громаді не опубліковано рішення сільради про бюджет на 2022 рік. Є лише його проект, з якого видно, що означену програму планували фінансувати. Але, що вирішили в результаті – для громадськості інформація відсутня. У Вільхівській та Біляївській громадах сільради затвердили програми з розвитку освіти, але їх бюджетного фінансування не затвердили: це точно відомо з опублікованих додатків до рішень про бюджет-2022.

Посадовцям Наталинської громади, відповідальним за сайт, варто оприлюднити рішення сільради про бюджет на 2022 рік та додатки до нього. Це не вимагає надмірних зусиль, а результат буде видимим в розрізі завдання підвищення транспарентності місцевої влади.

Окрім того, Програма Наталинської громади потребує деякої корекції змістовного наповнення розділів з метою приведення їх до логічної відповідності один одному. Також до таблиц з заходами необхідно внести заплановані суми витрат на 2022 рік. Це значно підвищить якість документу.

Програми Вільхівської та Біляївської громад – досить якісні: виконкоми провели досить сумлінну роботу з їх розробки. Після внесення мінімальних змін вони можуть стати працюючим інструментом вдосконалення і розвитку місцевої сфери освіти. Звичайно, сільським радам цих громад варто все ж затвердити фінансування на реалізацію цих програм і внести відповідні зміни до рішень про бюджет на поточний рік.

Органи самоврядування інших 10-ти громад, судячи з аналізу їх сайтів, не реалізують програм розвитку освіти і навіть їх не розробляли. В той же час, в громадах фінансуються по кілька програм іншої проблематики, серед яких: програми святкових та урочистих заходів, підтримки різних комунальних установ, розвитку місцевого самоврядування, фізкультури і спорту тощо. Навряд чи освітня сфера є менш пріоритетною, в розрізі майбутніх перспектив розвитку громади, ніж названі. Рекомендуємо місцевій владі цих громад звернути увагу, що якісна освіта – одна з ключових галузей для підвищення спроможності територіальної громади.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED).  Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».