Програми з розвитку освіти у селищних громадах Харківської області | Аналитический центр «Обсерватория демократии»

Програми з розвитку освіти у селищних громадах Харківської області

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії» продовжує дослідження програм розвитку освіти в громадах Харківського регіону: у яких громадах реалізуються програми розвитку освіти, наскільки вони якісні і в яких обсягах фінансуються, а в яких громадах таких програм немає. На черзі – селищні громади.

Усі  26 селищних територіальних громад Харківської області вже мають офіційні сайти, де органи місцевого самоврядування повинні оприлюднювати власні документи, в тому числі – місцеві програми. Окрім того, у спеціальних додатках до рішень місцевих рад про затвердження (зміни) бюджетів громад оприлюднюються заплановані суми витрат на реалізацію програм.

Які програми розробляти та реалізовувати – органи місцевого самоврядування вирішують самостійно, виходячи з аналізу наявних в громаді проблем. Але, є сфери, проблемність і актуальність яких лежать на поверхні. Серед них чи не першому місці – освітня сфера, яка потребує додаткових організаційних зусиль та фінансових вливань, якщо місцева влада турбується про стратегічні цілі розвитку громади.

Громади, де програми реалізуються і оприлюднені 

Те, що програма розвитку освіти в громаді реалізується, передбачає, що вона розроблена, затверджена селищною радою і фінансується з бюджету громади на поточний рік. Інформаційно відкритими в цьому відношенні є ті громади, у яких на офіційних сайтах розміщено рішення ради про селищний бюджет-2022, додаток до нього з розподілом коштів на місцеві програми, а також – текст самої програми. Таких громад — лише 6.

У Кегичівській громаді з Додатку 4 до рішення селищної ради №32 від 23.12.2021 р. про бюджет на 2022 рік видно, що виділено кошти на реалізацію «Програми розвитку освіти Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки» (5,8 млн. грн.).

Текст Програми легко знайти у спеціальному розділі сайту з місцевими програмами. Програма виглядає змістовною, містить докладну таблицю з заходами (Розділ V). За кожним заходом визначені виконавці, очікувані результати, суми фінансування за роками. Є багато заходів з підвищення професійної майстерності педагогів. Однак, заходи з матеріально-технічного забезпечення не розписані в розрізі навчальних закладів: мешканці громади не можуть побачити, у якій школі чи дитсадку проведуть ремонти, замінять вікна, закуплять обладнання для навчальних кабінетів тощо.

Програма передбачає 4 напрямки роботи: дошкільна освіта, загальна середня, позашкільна, і окремо – корекційна та інклюзивна освіта. Однак, останній напрямок прописаний лише в загальному переліку Розділу ІІІ. А у Розділі V «Заходи програми» заходів з цього напрямку не наводиться.

Окрім того, в Програмі відсутній розділ з аналізом проблем освітньої галузі громади. Це може свідчити, що такий аналіз не проводився. В такому разі, заходи програми можуть не повною мірою відповідати місцевим потребам. 

На сайті Краснокутської громади у Додатку 4 до рішення місцевої ради про бюджет на 2022-й рік (рішення №3265-VIII від 09.12.2021 р.) є «Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки». На її реалізацію цього року виділяють 180,2 млн. грн.

Програма затверджена 12.10.2021 р. рішенням ради №2599-VIII, до якого опублікована в якості додатку. Текст Програми – докладний, містить усі необхідні структурні складові. У розділі VIII «Заходи програми» у спеціальних таблицях наводиться величезна кількість заходів, згрупованих за 10-ма напрямами. Однак, на більшість заходів не передбачено фінансування: відповідні осередки таблиць – порожні. Так, за напрямком «Кадрове забезпечення. Організація професіонального розвитку педагогічних працівників» заплановано 25 заходів, а фінансуватимуть всього 2. За напрямком «Управління освітою» з 28-ми заходів профінансують 1. А з 6-ти заходів напрямку «Соціально-психологічна служба» фінансувати не планують жодного.

Втім, для життєво важливих заходів (зокрема, з матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, підвозу учнів, безкоштовного харчування) суми з місцевого бюджету прописані.

«Плюсом» Програми є те, що заходи матеріально-технічного характеру та суми витрат на них представлені в розрізі навчальних закладів: інформація про розподіл бюджетних коштів – відкрита для громадськості.

У Малинівській громаді реалізується «Програма розвитку освіти Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області на 2022 рік». З Додатку 6 до рішення селищної ради про бюджет на 2022 рік (рішення № №12/XVIII від 22.12.2021 р.) видно, що на Програму витратять 20,6 млн. грн.

Програма змістовна та чітко структурована. Заплановано 23 заходи, визначено суми витрат на них. Багато заходів з удосконалення матеріально-технічної бази освітніх закладів. Є заходи з енергозбереження, створення інклюзивного середовища, безкоштовного харчування учнів-пільговиків, інформатизації закладів, підвозу до навчальних закладів, проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань та преміювання їх переможців, медогляди для учнів та педагогів тощо.

У Розділі IV «Проблеми розвитку сфери освіти на території селищної ради» перелічуються 6 проблем, 3 з яких стосуються педагогів: недостатній рівень їхнього соціального захисту, неефективна система розвитку професійної компетентності, відсутність центру професійного розвитку. Таку увагу до проблем педагогів оцінюємо позитивно: від їхнього розв’язання напряму залежить підвищення якості освітніх послуг.

Однак, заходів, спрямованих на розв’язання  цих проблем, у Програмі дуже мало. До заходів соцзахисту можна віднести хіба що щорічний медогляд педагогів. З підвищення професійної компетентності є один захід – «Курсова перепідготовка працівників відділу освіти та закладів освіти, в т.ч. відвідування освітянських заходів різного рівня». А заходів для вирішення проблеми відсутності центру професійного розвитку – немає.

Витрат за навчальними закладами в таблицях з заходами не наводиться, що не дозволяє назвати розподіл бюджетних коштів повністю відкритим для громадськості.

У Пісочинській громаді є «Комплексна програма розвитку освіти та культури територіальної громади Пісочинської селищної ради на 2019-2021 роки», яку пролонгували на 2022 рік. У Додатку 7 до рішення XIII сесії селищної ради №2/13-2021 від 23.12.2021 р., суму на Програму виділено в розмірі 1,9 млн. грн.

Програма включає 5 напрямів, 2 з яких стосуються культури, а 3 – освіти (дошкільна освіта, загальна середня, позашкільна). У розділі «Заходи програми» містяться докладні таблиці, де заходи представлені як в розрізі конкретних навчальних закладів, так і цілей, на виконання яких спрямовані. Але суми витрат на заходи не наводяться: таких колонок у таблицях навіть не передбачено. Окрім того, нечітко прописані строки виконання заходів: навпроти кожного проставлено «2019-2021 рік».

Заходи в навчальних закладах – в основному, матеріально-технічного характеру: ремонти навчальних корпусів та інфраструктурних об’єктів, благоустрій, протипожежні заходи, придбання меблів, обладнання для кабінетів, спортивного інвентарю, господарських матеріалів тощо. А заходів з професійного розвитку педагогів – не передбачено. Такі завдання в Програмі навіть не ставляться.

На сайті Слобожанської громади з Додатку 7 до рішення ради про бюджет на 2022 рік (№987-VIII від 23.12.2021 р.) видно, що буде реалізовуватись цьогорічний етап «Комплексної програми розвитку освітянської галузі Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки» (виділяється 139 тис. грн.).

Програма високою якістю не відрізняється: складається всього з 6-ти сторінок (хоча розрахована на 5 років). Заходи є лише на 2021-й рік, і їх всього два: «виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» і «надання субвенції обласному бюджету (співфінансування 10%) на придбання ноутбуків у кількості 48 шт. для закладів загальної середньої освіти Слобожанської селищної ради». Розділи Програми  – дуже короткі, а їх зміст – поверховий. Відсутні розділи з паспортом Програми, проблемами освітньої галузі громади, і, навіть, нормативно-правова база складання Програми не наводиться.

У Старосалтівській громаді реалізується цьогорічний етап «Комплексної програми удосконалення галузі освіти в Старосалтівській територіальній громаді на 2022-2025 роки». У Додатку № 4 до рішення місцевої ради №2282 від 21.12.2021 р. про бюджет на 2022 рік зазначено, що на Програму виділено 290 тис. грн.

Текст Програми важко відшукати на сайті: він  розміщений у файлі з усіма рішеннями XXIII сесії селищної ради від 17.12.2021 р. і є додатком до рішення №2255 (яким Програма затверджувалась).

Програма добре структурована, містить усі необхідні елементи, в тому числі – SWOT-аналіз освітньої галузі (що рідко зустрічається у програмах інших громад). Програма включає 3 напрями, кожен з яких реалізується у вигляді декількох проектів, а для їх виконання розроблені конкретні заходи.

Таблиця з заходами докладна, містить, зокрема, розподіл коштів на кожний захід. Є заходи з вдосконалення професійних компетенцій педагогів (об’єднані в рамках проекту  «Розвиток потенціалу педагогічних колективів закладів освіти Старосалтівської територіальної громади»). Наводиться перелік очікуваних результатів за кожним проектом. Однак, заходи з матеріально-технічного забезпечення не конкретизовані за навчальними закладами.

Програми з розвитку окремих напрямів освіти 

У Безлюдівській та Роганській громадах реалізуються програми, які сприяють розвитку лише одного напряму освіти: позашкільної.

У Безлюдівській громаді – це «Програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки». З Додатку 6 до рішення ради про бюджет-2022 (від 24.12.2021 р.) видно, що на неї планують витратити 100 тис. грн.

Програма затверджена на V сесії селищної ради 09.02.2021 р. і оприлюднена серед рішень цієї сесії. На її пошук доведеться витратити багато часу: усі рішення сесії (а їх – десятки) опубліковані одним PDF-файлом.

Текст Програми – низької якості: стандартній структурі не відповідає, не містить розділу «Паспорт програми» та розділу з аналізом місцевих проблем галузі. Але головний недолік – відсутні таблиці з заходами.

У Роганській громаді є «Програма позашкільного розвитку закладів освіти Роганської селищної ради на 2022-2024 роки» (затверджена рішенням XVIII сесії селищної ради 27.08.2021 р. і опублікована як додаток до нього). У Додатку 7 до рішення про бюджет на 2022 рік (прийняте на XXV сесії 21.12.2021 р.) зазначено, що на Програму виділено  56 тис. грн.

Текст Програми повноцінним не назвеш: він складається всього з 2-х сторінок, передбачає лише 3 заходи, а необхідні структурні елементи змісту (вступ, паспорт програми, розділи з цілями, завданнями, аналізом проблем, очікуваними результатами тощо) – відсутні.

Програми реалізуються, але не оприлюднені 

У двох громадах (Близнюківській та Сахновщинській) з додатків до рішень селищних рад про бюджет на 2022 рік видно, що програми розвитку освіти фінансуються у поточному році. Але тексти програм не оприлюднені.

У Близнюківській громаді це – «Комплексна програма розвитку освіти Близнюківської селищної ради Лозівського району Харківської області на 2021-2022 роки». З Додатку 4 до рішення селищної ради №570-VIII від 23.12.2021 р. про бюджет видно, що на її реалізацію виділяють 2,3 млн. грн.

У Сахновщинській громаді це – «Програма розвитку освіти «Новий освітній простір Сахновщини» на 2021-2025 роки». Згідно Додатку 7 до рішення селищної ради № 1645-VIII від 23.12.2021 р. про бюджет на 2022 рік, програму профінансують в сумі 2 млн. грн.

Часто в громадах тексти програм публікують в якості додатків до рішень місцевих рад, якими програми затверджувались. У Близнюківській та Сахновщинській громадах такі рішення оприлюднили (у першій — рішення №48-VIII від 26.01.2021 р., у другій – рішення №38-VIII від 24.12.2020 р.) але додатків-програм до них не опублікували. Внутрішніми пошуковиками сайтів програми також не індексуються.

Програми затверджені й оприлюднені, але не профінансовані 

У Борівській, Донецькій та Новопокровській громадах оприлюднені програми з розвитку освіти, затверджені селищними радами. Але фінансування з бюджетів громад на них не виділено: цих програм немає у додатках з програмами до рішень про бюджет на 2022 рік. А у Нововодолазькій громаді є затверджена програма, але не опубліковано рішення про бюджет-2022: невідомо, які програми будуть фінансувати.

У Борівській громаді затверджена «Програма розвитку освіти «Новий освітній простір Борівщини на 2021-2025 роки».

Хоча Програма містить усі необхідні структурні компоненти, але зміст деяких розділів не відповідає назві. Так, Розділ ІІ, де мають перелічуватись проблеми освіти громади, натомість, містить цілі Програми, а також – перелік освітніх закладів громади. Це може свідчити, що при складанні Програми не було проведено аналізу наявних проблем.

Заходи Програми, згруповані за 4-ма напрямами, докладно розписані у таблицях розділу VII. Наводяться заплановані витрати на кожний захід за роками та джерелами фінансування,  терміни виконання, відповідальні виконавці, очікувані результати. Багато заходів з матеріально-технічного розвитку освітніх закладів. Однак, за навчальними закладами заходи не визначені. Заходів з підвищення професійних компетенцій педагогів небагато (в основному – конференції та семінари), і в окремий підрозділ вони не виділені.

У Донецькій громаді є дві програми з розвитку освіти: «Програма розвитку освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської  області на 2022-2024 роки» та «Програма розвитку дошкільної освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської  області на 2022-2024 роки».

Програми високою якістю не відрізняються. Містять всього по три заходи, до того ж – нечітко сформульованих і однакових за змістом. Першим значиться «створення належних  умов щодо сталого функціонування закладів освіти» («закладів дошкільної освіти» — у відповідній програмі), другим – «створення належних навчальних, матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних умов для організації освітнього процесу», третім – «оновлення матеріально-технічної бази довгострокового зберігання».

У таблицях з заходами обох програм є лише заходи з матеріально-технічного забезпечення. Тоді як у розділах з завданнями та очікуваними результатами визначено по декілька напрямів, і кожен – передбачає низку завдань. За логікою, кожне завдання має виконуватися у якомусь конкретному заході, але цього не спостерігаємо. Розділи, які мають містити перелік проблем громади в сфері освіти, натомість, містять загальні фрази.

У Новопокровській громаді затверджено «Програму розвитку освіти  Новопокровської селищної ради на 2022 рік».

Програма хоча і об’ємна, але недоопрацьована. Є розділ з аналізом проблем освітньої галузі громади, але немає розділів з завданнями, очікуваними результатами, моніторингом виконання.

У таблицях з заходами є лише дві колонки: назва заходів та виконавці. А обсяги та джерела фінансування за кожним заходом та в цілому, результати виконання, розподіл за навчальними закладами – відсутні. Формулювання змісту заходів – нечітке, на зразок: «забезпечити широке використання інформаційних ресурсів Інтернет-мережі в освітньому процесі», «забезпечення  закладів освіти матеріально-технічною базою, адаптованою для навчання дітей з особливими освітніми потребами». З таких формулювань мешканцям громади не стане зрозуміле, що конкретно планується робити.

У Нововодолазькій громаді затверджено «Програму розвитку освітнього простору Нововодолазької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки».

Програма велика за обсягом (53 сторінки) і досить якісна. Передбачає 5 напрямів: дошкільна освіта, загальна середня, позашкільна, інклюзивна, кадрове забезпечення. Таблиці з заходами – докладні, включають перелік заходів за напрямами, розподіл коштів за заходами та роками, а також – за навчальними закладами (останнє, однак, зустрічається епізодично – лише у заходах з матеріально-технічного забезпечення дошкільних закладів). Багато заходів з професійного розвитку педагогів: тренінги, практикуми, семінари, конференції, курси підвищення кваліфікації, преміювання кращих та тих, під чиїм керівництвом учні зайняли призові місця у навчальних конкурсах. Окремо виділені заходи з розвитку української мови: семінари та конференції для педагогів з проблем підвищення якості її викладання, участь дітей у мовно-літературних конкурсах, фестивалі ораторського мистецтва, нагородження переможців.

Громади без програм розвитку освіти 

Таких громад — 12. У 5-ти з них місцева влада більш-менш оперативно і в повному обсязі публікує на сайтах документи. Це — Великобурлуцька громада, Дворічанська, Золочівська, Солоницівська, Шевченківська. У них оприлюднені рішення селищних рад про затвердження бюджетів на 2022 рік, а також – додатки до них з розподілом витрат на місцеві програми. З них видно, що програм розвитку освіти фінансувати не передбачено. У розділах сайтів з програмами відповідних програм немає, внутрішніми пошуковиками сайтів вони не індексуються. Вірогідно, такі програми тут не затверджувались.

А органи влади іншіх 7-ми громад виглядають інформаційно закритими. Документи щодо програм та бюджету-2022 вони оприлюднили частково або взагалі не розмістили. А затверджених програм розвитку освіти на сайтах немає.

На сайтах Малоданилівської, Зачепилівської та Печенізької громад не опублікували рішень селищних рад про бюджети на 2022 рік (хоча сесії, де це питання розглядалося, вже відбулися). Розміщено лише проекти таких рішень. У Зачепилівській та Печенізькій громадах до цих проектів також є додатки з розподілом коштів на програми, з яких видно, що програм розвитку освіти фінансувати не планується. А у Малоданилівській громаді додатків не опублікували.

На сайтах Коломацької та Савинської громад рішення про бюджет на 2022 рік опубліковані (у Коломацькій це – рішення №4 від 15.12.2021 р., у Савинській —  рішення №957 від 30.12.2021 р.). Але до них не оприлюднили додатки з витратами на програми. 

У Чкаловській та Височанській громадах на сайтах не розміщено ані рішень місцевих рад про бюджет-2022, ані навіть їх проектів. Ці дві громади є найбільш інформаційно закритими.

Висновки та рекомендації

З 26-ти селищних громад Харківської області у 6-ти реалізуються і оприлюднені програми розвитку освіти (Кегичівська, Краснокутська, Малинівська, Пісочинська, Старосалтівська, Слобожанська). У перших 5-ти громад програми – досить якісні, хоча і містять певні недоліки. Рекомендуємо їх доопрацювати і внести відповідні зміни до програм, з метою їхнього удосконалення. А програма Слобожанської громади потребує невідкладного суттєвого доопрацювання: вона має низьку якість (відсутні навіть заходи на 2022 рік).

У 3-х громадах (Борівській, Донецькій, Новопокровській) оприлюднені затверджені програми розвитку освіти, але фінансування на них не виділено. Можливо, їх профінансують пізніше і внесуть відповідні зміни до бюджету: таке часто практикується в громадах. Виконкомам означених громад варто попередньо доопрацювати програми, особливо у Донецькій та Новопокровській громадах: тут якість програм є низькою.

У 2-х громадах (Безлюдівській та Роганській) реалізуються програми, спрямовані на розвиток лише одного напряму освіти – позашкільної. Втім, і вони – низької якості. У Безлюдівській громаді «часткових» освітніх програм ще декілька: «Програма «Вчитель», «Програма загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки», «Програма «Шкільний автобус» Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки». Доцільніше було б об’єднати їх у комплексну програму розвитку освіти і зробити її якісною. А виконкому Роганської громади варто серйозно доопрацювати свою 2-сторінкову програму: у нинішньому вигляді її не можна вважати повноцінною.

Органи влади 5-ти громад (Великобурлуцької, Дворічанської, Золочівської, Солоницівської, Шевченківської) не реалізують програм розвитку освіти. Навряд чи таку позицію можна вважати далекоглядною, з огляду на проблемність освітньої галузі та її високу стратегічну значущість для майбутнього розвитку громади.

Посадовцям інших 10-ти громад, відповідальним за офіційні сайти, варто приділяти увагу оперативному і повному оприлюдненню документів, зокрема, рішень селищних рад про бюджети і текстів місцевих програм. Зараз документи про бюджет-2022 або взагалі не оприлюднені (у Чкаловській та Височанській громадах), або розміщені частково, без додатків, або — лише проекти рішень (Малоданилівська, Зачепилівська, Печенізька, Коломацька, Савинська). У Нововодолазькій громаді опублікована якісна затверджена програма розвитку освіти, але немає рішення про бюджет-2022 (невідомо, чи буде програма фінансуватись). У Близнюківській та Сахновщинській – не розмістили текстів програм з розвитку освіти, хоча рішення про бюджет є, і з них видно, що на програми виділено фінансування.

Аналітичний центр «Обсерваторія демократії». 

Матеріал підготовлений в рамках проекту «Promoting Democratic Elections in Eastern Ukraine», який реалізується за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Зміст публікації не обов’язково відображає точку зору NED і є предметом виключної відповідальності Аналітичного центру «Обсерваторія демократії».